Amelde Fıkhı Ekber173 Videos

AmeldeFıkhı 151-01
0

151- Amelde Fıkhı Ekber Ders 151

AMELDE FIKHI EKBER DERS 151 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkhı Ekber’le derslerimiz devam ederken konumuz yine evliliktir. Evlilik akit yapmaktır. Şeri istilahta ise evlilik akdidir. Cinsi birleşme, sevişme, öpme, kucaklama gibi faydalanmayı mubah kılıcı bir akittir. Kadınında erkekten faydalanmasını helal kılması için Allah’ın koyduğu bir akit manasına gelir. Başkasına helal olmayacak şeklinde ona […]
AmeldeFıkhı 152-01
0

152- Amelde Fıkhı Ekber Ders 152

 AMELDE FIKHI EKBER DERS 152 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkhı Ekber in keşif notları ile dersimiz devam ederken konumuz evlilik ve evliliğin sıhhatinin şartlarıdır yani bir evliliğin geçerli olması için neler lazımdır? Bu şartlar konusunda bir kısmın dada olsa ittifak edilmiştir ve diğer bir kısmında ise ihtilaf vardır ama her ihtilafında rahmet olduğunu […]
AmeldeFıkhı 153-01
0

153- Amelde Fıkhı Ekber Ders 153

AMELDE FIKHI EKBER DERS 153 Bu peygamberimizin kulağına vardı fakat bizi ondan nehiy etmedi diyor. Buda Müslim’in rivayetindendir yine Cabir’den geliyor (Radıyallahu anhüm ve erdahüm ecmain) yine şöyle buyruldu; ben Resulullah’a bir takım insanlar arasından geldim kendileri vallahi gıyleyi yasaklamak gönlümden geçti birde Romalılarla, İranlılara baktım ki onlar çocuklarına gıyle yapıyorlar da bu onların çocuklarına […]
AmeldeFıkhı 155-01
0

155- Amelde Fıkhı Ekber Ders 155

AMELDE FIKHI EKBER DERS 155 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; evlilik konusunda velayet dersimizin konusudur onunla dersimiz devam ediyor. Amelde Fıkhı Ekber’in keşif notları bütün hak mezheplerin görüşlerinizden sizlere keşif notlarıyla derslerimizi sürdürüyoruz yüce Allah ulemanın ihtilafını rahmet kılmıştır bu rahmetten İslam âlemi asırlardan beri faydalanarak geldi. Faydalanarak ebedi yata kadar gidecektir ve dünyayı en […]
AmeldeFıkhı 154-01
0

154- Amelde Fıkhı Ekber Ders 154

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 154 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; kitabi olan kadınlarla evlenmenin mekruh oluşuyla ilgili dersimiz devam ediyor harbi olan kadına gelince darül harp ta ise Hanefilere göre onunla evlenmek haramdır. Fitne kapısını aralamak olacaktır şafilere göre bir görüşe malikiler de gene buna mekruhtur demişler Hambeliler ise harbi kadınla evlenmek evla ve […]
AmeldeFıkhı 156-01
0

156- Amelde Fıkhı Ekber Ders 156

AMELDE FIKHI EKBER DERS 156   Mal meslek dediler bunu Hanefi uleması dedi cüzzam delilik alaca hastalığı ve kötü kokma gibi ayıplardan salim olmak yalnız imamı Muhammed’e göre ilk üçünde denklik aranır şafilere göre buda yine din veya iffet hürriyet soy tercih hakkında geçerli olan ayıplardan salim olmak ve meslek demişlerdir. Hambelilere göre de bu […]
AmeldeFıkhı 157-01
0

157- Amelde Fıkhı Ekber Ders 157

AMELDE FIKHI EKBER DERS 157 Kıymetli ve muhterem izleyenler; Mehir’le ilgili dersimiz devam ediyor mehrin sahih olmayan bir şekilde belirlenmesi konusunda da kıymetli âlimlerimiz bakın neler söylediler; Malikiler akit fasit olur zifaftan önce ölüm veya boşama gibi bir sebeple erkek kadından ayrılırsa belirttiğimiz gibi kadın için bir şey vacip olmaz demişlerdir. Mehri müsemmanın vacip olma […]
AmeldeFıkhı 158-01
0

158- Amelde Fıkhı Ekber Ders 158

AMELDE FIKHI EKBER DERS 158                                                                                                                                                                                                        Kıymetli izleyenler; evlilikle ilgili haklar şimdi dersimiz onunla devam ediyor kadınlarında erkekler üzerinde hakları vardır buyuruyor. Kim? Yüce Allah (C.C) Bakara suresi 228 ayeti kerimede bakın kadının erkekte erkeğin kadınlar üzerinde kadınların erkekler üzerinde hakları var. Yani herkes kendi görevini bilse herkes kendi hak ve hukukunu tanısa karşılıklı bu […]
AmeldeFıkhı 159-01
0

159- Amelde Fıkhı Ekber Ders 159

 AMELDE FIKHI EKBER DERS 159   Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz; dersimiz Amelde Fıkhı Ekber’den keşif notlarıdır. Bütün mezheplerimizin sizlere her konuda görüşlerini ve her konuda o görüşlerden size keşif notları her konuda vermeye devam ediyoruz. İnşallah şimdi konumuz talaktır talak biliyorsunuz fesih ayrılığı buna fulde denmektedir. Yine ayrılıktır, Türkçesi talakla maksat kadının erkek tarafından […]
AmeldeFıkhı 160-01
0

160- Amelde Fıkhı Ekber Ders 160

 AMELDE FIKHI EKBER DERS 160   Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz; Allah’ın tükenmeyen rahmeti saadet ve selameti imanlı kardeşlerimizin bu dersleri iyi dinleyen tüm kardeşlerimizin üzerine olsun şimdi dersimiz konu olarak talakla devam ediyor. Şuanda talakın sayısı dersimizin başlangıcı talak 1 olur 2 olur 3 olur seni boşadım veya boşsun demişse Hanefi ulemasına göre bir […]
AmeldeFıkhı 161-01
0

161- Amelde Fıkhı Ekber Ders 161

AMELDE FIKHI EKBER DERS 161 Kıymetli İzleyenlerimiz; dersimiz bayin talak hakkındadır. Beynuneti Sura fiili zifaftan önce veya Halveti Sahiha’dan sonra verilen talaktır bu ve Hanefi ulemasının keşifleriyle dersimiz devam ediyor. Beynuneti sura fiili zifaftan sonra veya Halveti Sahiha’dan sonra verilen talakın ismidir.  iddet vacip olmaz bununla ve bu boşama dönüş kabul etmez. Buna delil şu […]
AmeldeFıkhı 162-01
0

162- Amelde Fıkhı Ekber Ders 162

 AMELDE FIKHI EKBER DERS 162   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler bu yüceler yücesi olan rabbimize bitmez tükenmez Hamdü senalar olsun. (Elhamdülillah mül el mizan ve mümtehel ilm ve vemeblial rıda ve zinetel arş estağfurullah hatta tuğfel Allahu Ekber hatta tuğfer Allahümme Salli ve sellim ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed biadedi ilmih) […]
AmeldeFıkhı 163-01
0

163- Amelde Fıkhı Ekber Ders 163

AMELDE FIKHI EKBER DERS 163      Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, derslerimiz devam ediyor. Mahkeme kararıyla, eşlerin ayrılma konusu, dersimiz, dönüş olup olmadığında ihtilaf edilen konular, müddet içindeyken kocanın sözü muteberdir. Müddet bittikten sonra, kadının sözü muteberdir. Bu biliyorsunuz, müddet konuları işlenerek geldi, işlenerek devam ediyor. Kıymetli âlimlerimizin çoğunluğuna göre dönüşün hükmü hakkında mahkeme kararı […]
AmeldeFıkhı 164-01
0

164- Amelde Fıkhı Ekber Ders 164

AMELDE FIKHI EKBER DERS 164   Kıymetli izleyenler, dersimiz zıhar ’la devam ediyor. Zıh arın eseri veya hükümleri konusun da kefaret vermeden önce, münasebetin ittifakla haram olması Şafiler hariç Cumhura göre istim tanın yani faydalanmanın da haram olması. Çünkü yüce Allah buyuruyor Mücadele suresi ayet 3’te Kadınlarından zıh ar ile ayrılmak isteyip ’de sonra söylediklerinden […]
AmeldeFıkhı 165-01
0

165- Amelde Fıkhı Ekber Ders 165

AMELDE FIKHI EKBER DERS 165   ‘’Elhamdülillah -i rab bil âlemin vel akıbeti lil muttakın vesselatü vesselam ala rasulüna Muhammed’in ve ala alihi vesabihi ecmain. Allahümme salli ve sellimve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed biadedi ilmi, Subhanellahi velhamdülillahi ve  lailahe illallahu vallahu  ekber ve lahavle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Azim biadedi […]
AmeldeFıkhı 166-01
0

166- Amelde Fıkhı Ekber Ders 166

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 166   Çok Kıymetli ve Muhterem İzleyenlerimiz; dersimiz hadana dolayısıyla ücret konusudur. Cumhur ulema ücret yoktur demişlerdir. Hanefi uleması ise ücret almak hakkına sahip değildir. Süt emzirmekte diyaneten anne üzerinde bir görevdir. Nafaka alma hakkı vardır. Buda yeterlidir demişlerdir. Hanefi uleması ücretsiz olarak süt emziren kadına anneye göre öncelik tanınır. […]
AmeldeFıkhı 167-01
0

167- Amelde Fıkhı Ekber Ders 167

AMELDE FIKHI EKBER DERS 167   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Derslerimiz Fıkhı Ekber’in keşif notlarıyla devam ediyor. Yüce İslam hayat veren bir hayatın bizzat kaynağıdır. Yüce Allah’ın (C.C.) insanlığa İslam ile uçsuz, bucaksız lütuflar da bulunması rahmetinin İslam ile tecelli etmesidir. İşte bizde bu hayat veren nurun keşif notlarını sizlere vermeye devam ediyoruz. Şu […]
AmeldeFıkhı 168-01
0

168- Amelde Fıkhı Ekber Ders 168

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 168        Çok kıymetli muhterem izleyenlerimiz; vasiyetin hükümleriyle dersimiz devam ediyor. Sizlere insanların geçirdiği aşamalar konusunda daha önce değinmiştik kısaca tekrar değinerek devam edelim. Mürahik ergenlik yaşına yaklaşmış çocuk anlamındadır. Tıfıl da daha mümeyyiz olmayan çocuğa denmektedir tıfıl. Sabi ğulam ve yafi kelimesi baliğ olmayan kişi hakkında kullanılır. Sabi ğulam […]
AmeldeFıkhı 169-01
0

169- Amelde Fıkhı Ekber Ders 169

AMELDE FIKHI EKBER DERS 169   Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz dersimiz vakıflarla ilgili devam ediyor. Vakfın ispatı ile dersimizin konusu başlamaktadır. Amelde Fıkhı Ekber’den keşif notları çalışmalarımızın sahası da bunlardır. Şanlı Kuran’ı Kerim’i baştan başladık tefsir, hadis, tasavvuf, kelam. İtikatta Fıkhı Ekber, Amelde Fıkhı Ekber’le derslerimiz devam ediyor. Vakfın ispatı konusunda şahitlik vakfın beyan […]
AmeldeFıkhı 170-01
0

170- Amelde Fıkhı Ekber Ders 170

AMELDE FIKHI EKBER DERS 170   Kıymetli izleyenler bazı sahabelerimizden gelen haberde Müslümanın Müslüman olmayana varis olacağını söylemişlerdir bazı sahabeler. Bunlarında mesela bazıları Muaz hazretleri Muhammed Bin Ali Bin El Hüseyin ve Mesrük İbni El Hanefi de yine Hasan El Basri kimseler ki yine Muaviye de bunlardandır. Kâfirler, Müslümanlara varis olamazlar ama Müslüman gayri Müslim’e […]
AmeldeFıkhı 171-01
0

171- Amelde Fıkhı Ekber Ders 171

AMELDE FIKHI EKBER DERS 171   Çok kıymetli muhterem izleyenlerimiz derslerimiz feraiz konusunda devam ediyor. Konumuz ise ekderiyye meselesi ile devam ediyor. Bunun özüne şöyle bir baktığımız zaman Zeyd Bin Sabit’in görüşü öz veya baba bir kız kardeş dede ile beraber farz sahibi olmaz diyor asabe olur. Ancak bu ekderiyye meselesi hariçtir çünkü burada Zeyd […]
AmeldeFıkhı 172-01
0

172- Amelde Fıkhı Ekber Ders 172

AMELDE FIKHI EKBER DERS 172   Çok kıymetli ve muhterem efendiler dersimiz feraiz ilmiyle devam ediyor. Konumuz hacb konusudur. Hacb men etmektir. Varisin mirasın tamamından veya bir kısmından men etmektir. İslam fakihlerinin ifadesine göre muayyen bir varisin hissesine iştirak etmediği bir başka şahsın bulunmasından dolayı mirasın tamamından veya bir kısmından men etmektir. Babanın bulunması nedeniyle […]
AmeldeFıkhı 173-01
0

173- Amelde Fıkhı Ekber Ders 173

AMELDE FIKHI EKBER DERS 173   Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz yine sizlere diğer varislerin durumu ile ilgili Hanefilerin görüşünü de kısaca oraya da değinelim. Nesebi meçhul olmalıdır. Yani başkası üzerine nesebi ikrar edilen şahıs hakkında nesebi meçhul olmalı o ikrarı eden aleyhine sahihtir. Başkasının üzerine ikrar edilmiş olmalı. Yine ikrarı üzere ölmeli. Nesebi ikrar […]