Amelde Fıkhı Ekber173 Videos

AmeldeFıkhı 101-01
0

101 Amelde Fıkhı Ekber Ders 101

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 101 Çok kıymetli izleyenlerimiz; Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor. Şimdi kurbanlığın helâk olması konusunda; Hanefilere göre nafile bir kurban ise kendisine başka bir kurban gerekmez. Vacib ise yerine başka bir kurban lâzım gelir dediler. Hastalandığı takdirde nafile ise, sahibi onu boğazlar. Yine, fakirler (kurbanın) etinden yararlanır. Burada sahibi ve […]
AmeldeFıkhı 102-01
0

102- Amelde Fıkhı Ekber Ders 102

AMEL’DE FIKH-I EKBER DERS 102 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, fıkıh okulu ile dersimiz devam ediyor. Bugünkü konumuz İnşâAllahu Teâlâ Mekke-i Mükerreme’yle Medine-i Münevvere’nin faziletleri hakkında dersimiz İnşâAllah devam etmektedir. Kıymetli âlimlerimizden bazıları yine diğer başka âlimlerimiz Sevgili Peygamberimiz’in (S.A.V) mübarek cesedini kucaklayan mekânın dünyanın en faziletli ve üstün parçası olduğu, ardından da Mekke ve […]
AmeldeFıkhı 103-01
0

103- Amelde Fıkhı Ekber Ders 103

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 103 (1. Kısım) Çok kıymetli ve muhterem izleyenler! Ekolümüz, derslerimiz devam ediyor keşif notlarıyla. Dersimizin konusu hac yolculuğu, onun adabı, adab-ı muaşeret kuralları. Burada müşavere (danışma), hac bilgisine güvendiği kimselerle istişareler etmelidir, bu müstehaptır. Yani hac yolculuğuna bilgili hazırlanmalı, bilgili olarak yola çıkmalı. Allahu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ne istihare (danışma) etmelidir. […]
AmeldeFıkhı 104-01
0

104- Amelde Fıkhı Ekber Ders 104

AMEL’DE FIKH-I EKBER DERS 104   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, derslerimiz devam ediyor. Konumuz Amelde Fıkh-ı Ekber derslerinden yemin ve çeşitleri. Gamûs yemini olarak dersimiz başlamaktadır. Mün’akide yemin, gâmus yemin, lâğv yemini. Yine İmâm-ı Muhammed, el-Asl adlı eserinde kefareti bulunan yemin, kefareti bulunmayan yemin; yine hesaba çekmeyeceğini umduğunuz yemindir. Yani lâğv yemini ile açıklanmıştır. […]
AmeldeFıkhı 105-01
0

105- Amelde Fıkhı Ekber Ders 105

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 105 (1. Kısım)   Kıymetli muhterem izleyenler. Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Allah’tan başkasına, mahlûkata yemin etme konusunda; -ilim adamlarının icmâsı ile- bu yemin olmaz ve mekruh olur, demişlerdir. Tabii bunun kaynağında kıymetli mezheplerimizin fıkıh kaynakları bulunmaktadır. El-Feteval, Hindiyye gibi Eddür-ül Muhtar ve diğerleri bulunmaktadır. El-Bedai de bunlardandır […]
AmeldeFıkhı 106-01
0

106- Amelde Fıkhı Ekber Ders 106

AMELDE FIKH-I EKBER EDRS 106 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, derslerimiz nezirler ile devam etmektedir. Nezir, hayır vaadinde bulunmak. Hanefiler gibi kıymetli İslam okulunun yüksek âlimlerine göre -bu ekolün şahsiyetleri- bunun rüknü, nezre delâlet edecek bir sigâ(sınır) kullanmaktır demişlerdir. Örnek gerekirse: Allah için şunu yapmak üzere borç olsun demek gibi. Tabii nezirde kudret, yakınlık, buna […]
AmeldeFıkhı 107-01
0

107- Amelde Fıkhı Ekber Ders 107

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 107 (1.Kısım)   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Eûzübillahimineşşeytânîrracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi’l âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihî ecmaîn. Sûbhanekellâ îlme lenâ illa mâ âllemtena inneke ente’l âliymûl hakîm. Sübhanekelâ fehme lenâ illâ mâ fehhamtena inneke entel cevvabil kerîm. Rabbiş rahli sadri ve […]
AmeldeFıkhı 108-01
0

108- Amelde Fıkhı Ekber Ders 108

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 108  أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Eûzübillahimineşşeytânîrracîm, Bismillahirrahmanirrahim  Kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz, Amelde Fıkh-ı Ekber ile olan dersimiz devam etmektedir. İslam âlimlerinin şanlı şatafatlı, asırlardır insanlığa hizmet eden, ilimleriyle bütün insanlığı aydınlatan o yüksek müçtehitlerin ilmini, İslam anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi dört mezhep başta olmak üzere kıymetli […]
AmeldeFıkhı 109-01
0

109- Amelde Fıkhı Ekber Ders 109

AMELDE FIKHI EKBER DERS 109       أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   ‘’Elhamdülillahi Rabbil Âlemin  Vesselatu Vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.  Euzu billahiselimin alim himineşşeytanirracim.  Min hemzihi ve nefhıkı ve  nefsihi’’   Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun.  Bitmez tükenmez hamdü […]
AmeldeFıkhı 110-01
0

110- Amelde Fıkhı Ekber Ders 110

AMELDE FIKHI EKBER DERS 110     أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkhı Ekber ile derslerimiz devam etmektedir. Şimdi konumuz akika yani yeni doğan çocuğa dair bazı hükümler ortaya konmuştur.  Bu Yüce İslam’ın bu konuda da delillerini inceleyerek yüksek âlimlerimiz Hanefiler,  Malikiler, Şafiiler,  Hanbeliler […]
AmeldeFıkhı 111-01
0

111- Amelde Fıkhı Ekber Ders 111

AMELDE FIKHI EKBER DERS 111     Kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkhı Ekber ile derslerimiz devam ediyor.  Ehlisünnetin bu konudaki görüşlerinin tamamından sizlere keşif notları vermeye çalışmaktayız. Tabii Zebaih konusunda dersimiz devam ediyor.  Şimdi kimin kestikleri yenir,  konusunda kimin kestikleri yenmez,  bu konuda bilgi vererek geldik.  Şimdi de bilgi vererek gidiyoruz.  Dersimiz kitap ehlinin […]
AmeldeFıkhı 112-01
0

112- Amelde Fıkhı Ekber Ders 112

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 112   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; kesme işleminin mekruhları ile dersimiz devam ediyor. Biliyorsunuz ki tezkiyede bazı şeylerin yapılması mekruhtur. Besmelenin ve vacip veya şart görmeyenlere göre Şafilerle bir kısım Malikilerdir ki bunlar şimdi besmelenin terk edilmesi bunlara göre mekruhtur. Vacip […]
AmeldeFıkhı 113-01
0

113- Amelde Fıkhı Ekber Ders 113

AMELDE FIKHI EKBER DERS 113     أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم (Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Velhamdüleke ya ilahel alemin )   Kıymetli İzleyenlerimiz;  av hakkındaki ameli fıkıh konusundaki amelde Fıkhı Ekber derslerimiz devam ediyor. Buraya kadar bazı bilgiler keşif notları […]
AmeldeFıkhı 114-01
0

114- Amelde Fıkhı Ekber Ders 114

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 114     Yüce İslam’ın ve Allah’ın kanunlarını çağdışı göstermeye ne hakkınız vardır. Benim de yok senin de yok kimsenin buna hakkı yok, kusur Allah’ta O’nun dini İslam’da değil o dini kendine düşman edinen imansızlar da. Bütün kusur orda, bir de Müslümanım deyip o İslam’ın emir ve kurallarına uymayanlar da ve […]
AmeldeFıkhı 115-01
0

115- Amelde Fıkhı Ekber Ders 115

AMELDE FIKHI EKBER DERS 115   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Amelde Fıkıh Ekber’le derslerimiz onun keşif notlarıyla devam ediyor. Yüce Rabbimize hamdı senalar olsun, Şanlı Peygamberimize salatü selam olsun. Tüm inananlara bizden selam olsun, Cenabı Hak bütün Ümmeti Muhammed’in kalplerini ruhlarını tüm kuvvetlerini birleştirsin ve Ümmetin ve tüm insanlığın kurtuluşuna Cenabı Hak vesile eylesin. […]
AmeldeFıkhı 116-01
0

116- Amelde Fıkhı Ekber Ders 116

AMELDE FIKIH EKBER DERS 116   ‘’ Elhamdulillahirabbil Âlemin Vesselatü Vesselamu Alarasulüna Muhammedin Veala Alihi Vesahbihi Ecmain Elhamdike Lailahel Âlemin’’ Çok kıymetli izleyenler; dersimiz akit olarak akitlerle ilgili amelde Fıkıh Ekber’in dersleri ve onun keşif notları devam etmektedir. Şimdi sefih konusuna devam ediyoruz sefih olanlara hacı konabilirimi sefih olarak buluğa eren kişi velayeti yani velisinin […]
AmeldeFıkhı 117-01
0

117- Amelde Fıkhı Ekber Ders 117

AMELDE FIKHI EKBER DERS 117   ‘’Elhamdülillahi rabbil alemin  vel akıbeti lil müttakın esselatü vesselamu alarasulüna Muhammedin veala ali veala alihi vaashabihi ve ezvacihi vesabihi veıtratihi ecmain  vel hamduleke ya ilahel alemin’’ ‘’Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim’’ ‘’Euzu billahis-semiil- alimi mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefgıhi ve nefsih’’ بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Çok kıymetli ve muhterem izleyenler muhayyerlik 2 maldan […]
AmeldeFıkhı 118-01
0

118- Amelde Fıkhı Ekber Ders 118

AMELDE FIKHI EKBER DERS 118   Yön ve yöntem aynı şeyi söylüyor hepside Şanlı Peygamber (a.s.v) satış ancak karşılıklı rızayla olur. İşte hepsi Kuran-ı Kerime şanlı Peygambere istinat ederek bu işi keşfediyor hükümleri ortaya koyuyorlar. Hiç birisi rast gele Kuransız sünnetsiz icmasız kıyassız rast gele bir hareketleri yok bu kıymetli âlimlerimizin onun için kıymetliler bunların […]
AmeldeFıkhı 119-01
0

119- Amelde Fıkhı Ekber Ders 119

AMELDE FIKHI EKBER DERS 119   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler keşif notlarımız devam ediyor tabi ki kıymetli derslerimiz amelde fıkıh ekber ve ondan keşif notları hayat veren nurun ta kendisi. Şimdi bu konu da yine alışveriş konusunda ve akdin hükmü meselesinde dersimiz başlamak üzeredir. Akdin hükmü mebinin yani satılan şeyin mülkiyetinin müşteriye semenin yani […]
AmeldeFıkhı 120-01
0

120- Amelde Fıkhı Ekber Ders 120

AMELDE FIKIH EKBER DERS 120     Kıymetli izleyenler Amelde fıkıh Ekber’le dersimiz devam etmektedir. O kızarması ve sararmasıdır, yani cumhuru ulema burada Peygamberimizin bu sözüne istinaden olgunlaşmanın veya olmanın ortaya çıkması konusunda bunun belirtilerini sordular cihan Peygamberine o kızarması ve sararmasıdır buyurdular. Hanefilerde buyurdular ki buduvvu salah yani emin olmak demektir dediler yani olgunlaşmanın […]
AmeldeFıkhı 121-01
0

121- Amelde Fıkhı Ekber Ders 121

AMELDE FIKIH EKBER DERS 121   Kıymetli izleyenler; satış türlerinin özelliklerini anlatarak derslerimiz devam ediyor.  Amelde Fıkıh Ekber derslerimiz ki dünyayı okutan ekoller Ehlisünnet vel Cemaat mezhepleri başta onların bütün kıymetli âlimlerinin görüşleri ile diğer bunlara yakın olan diğer fakihlerin de görüşlerine yer vererek derslerimiz akışı içerisinde devam ediyor. Cenabı Hak şanlı Peygamberine salatü selam […]
AmeldeFıkhı 122-01
0

122- Amelde Fıkhı Ekber Ders 122

AMELDE FIKIH EKBER DERS 122 Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz; hayat veren nurun keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Dersimiz Amelde Fıkıh Ekber’dir. Şimdi bu konuda da geldiğimiz konuda icar konusudur ki şimdi ücret konusuna da buradan bir değinelim. Şanlı Peygamber (a.s.v) Efendimiz her kim bir ücretli tutarsa ona alacağı ücreti bildirsin buyurmuştur. Yani sonra azdı, […]
AmeldeFıkhı 123-01
0

123- Amelde Fıkhı Ekber Ders 123

AMELDE FIKIH EKBER DERS 123   Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz; yüce Allah’ın rahmeti, mağfireti, saadet ve selameti tüm İslam’a şanlı Kur’an’a İslam şeriatına gönül verenlere ve yüce Allah’ın emrinde kul olanların üzerine olsun hiç eksik olmasın. Kıymetliler dersimiz amelde Fıkıh Ekber’in keşif notlarıyla devam etmektedir. Şirketler konusunda dersimiz devam ediyor şöyle bir baktığımız zaman […]
AmeldeFıkhı 124-01
0

124- Amelde Fıkhı Ekber Ders 124

AMELDE FIKHI EKBER DERS 124   Kıymetli ve muhterem izleyenler, Amelde Fıkhı Ekber’le ilgili keşif notlarımız devam ediyor. Dersimiz kefalettir inşaAllahu Teâlâ. Mali konuları da damin, diyetler de hamil, büyük mallar da zain can ile ilgili konularda kefil ve bütün bunların hepsinde kefile sabir denilmektedir.  Evet, kıymetliler yüce İslam’daki yeri ise kitap yani Kuran-ı Kerim, […]
AmeldeFıkhı 125-01
0

125- Amelde Fıkhı Ekber Ders 125

AMELDE FIKHI EKBER DERS 125 Kıymetli izleyenlerimiz; hayat veren nurun keşif notları amelde fıkıh ekber ile devam ediyor. Şuanda konumuz inşaAllahu Teâlâ sulhtur. Sulh, barış, kardeşlik, dostluk ve muhabbet ki yüce İslam bu temeller üzerinedir düşmanlıklar insanların kendi uydurdukları şeylerdir. Asil olan sulh, barış, kardeşlik, sevginin kalp ve ruhları kuşatması buda Allah sevgisi ile bir […]
AmeldeFıkhı 126-01
0

126- Amelde Fıkhı Ekber Ders 126

AMELDE FIKIH EKBER DERS 126 ‘’Elhamdulillahirabbil âlemin vesselatü vesselamü alarasulüna Muhammedîn ve ala alihi vesahbihi ecmain’’ Kıymetli ve muhterem izleyenler ikrahla dersimiz devam ediyor amelde Fıkıh Ekber konumuz ikrah ve dersin devamı çok kıymetli efendiler; mesela ikrahın çeşitleri var. Bunlardan birisi de mal telef etmek konusunda şimdi ikrah tam bir ikrah olursa o Hanefi âlimleri […]
AmeldeFıkhı 127-01
0

127- Amelde Fıkhı Ekber Ders 127

AMELDE FIKIH EKBER DERS 127 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkıh Ekber’le dersimiz devam ediyor. İnşaAllah mülkiyet ve onunla ilgili keşif notlarımız sizlere inşallah takdim edilecektir. Biliyorsunuz dünyada bu çağda uygulanan dünya üzerine bulunmaktadır. Bu dünyada ki bu çağlarda uygulanan dünya düzenine bakınca bunlardan birinin ‘’Kapitalizm’’ bunlardan birinin de ‘’Kominizim’’ olduğunu görüyorsunuz. İslam toplumun […]
AmeldeFıkhı 128-01
0

128- Amelde Fıkhı Ekber Ders 128

AMELDE FIKHI EKBER DERS 128 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler keşif notlarımız devam ediyor konumuz arazi amelde fıkıh ekberin dersleri. İhya konusunda arazinin ihyası konusunda elverişli hale getirilmesi bu konuda kıymetli âlimlerimizden Hanefi ekolunun o yüksek şahsiyetleri tabi ki ihya oraya bina yapmak, ağaçlandırmak, ekmek, sürmek gibi yine gerekiyorsa köprüler, kanallar açmak yine tohum, sulama, […]
AmeldeFıkhı 129-01
0

129- Amelde Fıkhı Ekber Ders 129

AMELDE FIKIH EKBER DERS 129 Bu menfaatler ister ele geçirmiş olsun isterse tümüyle menfaat sağlamış olsun gasp ettiğinin menfaatlerinin tazminatı üzerinde menfaatler diyor ödemez Hanefilere göre menfaat bir mal değil mülktür. Hanefilerin müteahhir âlimleri o eksikliğin bedelini öder dediler. Malı ödemiş ama eksiği var onu da öder dediler sonraki Hanefiler. Gasp edilenin gelirine gelince İmam-ı […]
AmeldeFıkhı 130-01
0

130- Amelde Fıkhı Ekber Ders 130

AMELDE FIKIH EKBER DERS 130 Kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz Amelde Fıkhı Ekber’in keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor konumuz yine lakit konusudur. Hanefi ve Şafi uleması bakın ne güzel keşiflerde bulundular. Beyyineye açık delille ihtiyacı olanlar konusunda şanlı Peygamberimiz bakın ne buyurdular. Eğer insanlar iddialara üzerine istedikleri verilecek olursa bir takım insanlar kalkıp başkalarının mallarını ve […]
AmeldeFıkhı 131-01
0

131- Amelde Fıkhı Ekber Ders 131

AMELDE FIKHI EKBER DERS 131   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkhı Ekber’den keşif notlarıyla devam ediyoruz dersimiz şeri hadlerdir. Bu konuda tarihe şöyle bir göz attığımız zaman Yüce İslam’ın ortaya getirdiği İslam toplumu, şeri kuralları şeri hadleri tatbik ettiği dönemlerde malından, ırzından,  namusundan,  nizamından emin olarak huzur içinde yaşadığını görmekteyiz. Kefaretini ödemek için […]
AmeldeFıkhı 132-01
0

132- Amelde Fıkhı Ekber Ders 132

AMELDE FIKHI EKBER DERS 132   Kıymetli izleyenlerimiz;  Zina haddi ile dersimiz ile devam ediyor. Bütün hadler devlet,  İslam Devleti tarafından uygulanır bütün hadler.  Eğer had recim cezası ise taşlamaya şahitler tarafından başlanması şarttır. Çünkü olayın şahitleri onlardır. İkrar ile sabit olduysa taşlamaya devlet başkanı veya hâkimden başlanır.  Bu konuda ihtilaf varsa Hanefi ve Malikler […]
AmeldeFıkhı 133-01
0

133- Amelde Fıkhı Ekber Ders 133

AMELDE FIKHI EKBER DERS 133   Bu da İslam’ın kendisi.  Evet, yine kıymetli âlimlerimiz Hz. Ali’den gelen haberi sizlere söyledikten sonra Hazreti Ali’nin durumunu da bildirdikten sonra Malikiler ve Şafiiler kesilir ve tazir cezası verilir.  Şanlı Peygamber (S.A.V.)  hırsız hakkında şöyle buyurdu: Eğer çalarsa sağ elini,  tekrar çalarsa sol ayağını,  yine çalarsa sol elini, tekrar […]
AmeldeFıkhı 134-01
0

134- Amelde Fıkhı Ekber Ders 134

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 134     Kıymetli izleyenlerimiz; yine dersimiz bağiler ile ilgilidir ki yol kesenler, yol kesicilik ve onun cezası ki bu da had cezalarındandır. Kadınlar ile beraber bulunan erkeklere gelince yol kesmekte hem erkek hem kadın bulunuyorsa yol kesici olarak İmamı Ebu Hanife,  İmamı Azam ve İmamı Muhammed’e göre had uygulanmaz […]
AmeldeFıkhı 135-01
0

135- Amelde Fıkhı Ekber Ders 135

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 135   İlim, ilim, ilim.  Biz bu mezhep âlimlerini çok seviyoruz,  Neden?  Bunlar çok güzel âlim, Kuran-ı Kerim ile hareket ediyorlar etmişler,  sahih sünnet ve icma kıyasla ve bunlar asli ve feri deliller ile hareket etmişler elde deliller var.  Onun için bizden söylemesi aczimizle beraber yazık olmasın,  insanları çiftliğe davet […]
AmeldeFıkhı 136-01
0

136- Amelde Fıkhı Ekber Ders 136

AMELDE FIKHI EKBER DERS 136   Kıymetli izleyenler; Amelde fıkhı ekber ile onun keşif notları ile derslerimiz devam ederken sarhoş edici olanlar ki başta şarap olmak üzere bunların had cezaları hakkında dersimiz ve konumuz devam ediyor.  İmamı Azam ve İmamı Ebu Yusuf bu kıymetli âlimlerimizin teşhis ve tespitlerine göre güçlenmesi yemeği hazmetmek, tedavi maksadıyla dört […]
AmeldeFıkhı 137-01
0

137- Amelde Fıkhı Ekber Ders 137

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 137     Yalnız bakalım burada tabi bu kıymetli âlimler bu ihtilafın içinde rahmetinde yayılacağını göreceğiz.  İmamı Azam Ebu Hanife ile İmamı Muhammed böyle olan çocuk öldürülmez.  Bak şimdi hem çocuğun mesela irtidadını onaylıyorlar ama temlik çağındaki ama çocuğa öldürme cezası verilmez,  çocuk dövülmez diyorlar bak İmamı Azam ve imamı […]
AmeldeFıkhı 138-01
0

138- Amelde Fıkhı Ekber Ders 138

AMELDE FIKHI EKBER DERS 138   Kıymetli izleyenler; Amelde Fıkhı Ekber’in keşif notları devam ediyor konumuz tazir cezası.  Tazir konusunda bazı bilgiler vererek geldik vererek gidiyoruz. Tazir cezası dövmenin en şiddetli şeklidir. Tazir dayağından sonra zina haddi, sonra şarap içme haddi sonra da kazif haddi dayağı gelir.  Şimdi tazir suçunu ispatı konusunda da ikrar beyine […]
AmeldeFıkhı 139-01
0

139- Amelde Fıkhı Ekber Ders 139

 AMELDE FIKHI EKBER DERS 139   Hayvanın boynuna ip takıp sürmek manasına da gelmektedir.  Yine Şafii ve Hanbeli uleması aletin kesici olması kâfi gelir dediler.  Malikilerde düşmanlık ve tecavüz yeterlidir dediler.  Bakın değişik açılardan hepsi güzelim keşifler yapıyorlar.  İğne can alıcı olmayan uyluk gibi yerlere batırılırsa Hanefilerce bu şipiant sayılır kasten öldürme sayılmaz Hanefilere göre. […]
AmeldeFıkhı 140-01
0

140- Amelde Fıkhı Ekber Ders 140

AMELDE FIKHI EKBER DERS 140       Kıymetli ve muhterem izleyenler.  Amelde fıkhı ekber ile dersimiz devam ederken konumuz cinayetler ve cezasıdır.  Buraya kadar bilgi vererek geldik.  Buradan da keşif notlarımızla devam ediyoruz.  Yine bu konuda dersin devamı olarak öbür dersin,  Hanefi uleması hürriyet ve din bakımlarından denkliği şart görmemişlerdir.  Öbür ekoller de denklik […]
AmeldeFıkhı 141-01
0

141- Amelde Fıkhı Ekber Ders 141

AMELDE FIKHI EKBER DERS 141           Malikiler kasten öldürmede diyet ağırlaştırılır.  Ağırlaştırıldığı takdirde Malikiler,  Şafiiler ve İmamı Muhammed El Hasene göre müsellese yani 30 tanesi 4 yaşına basmış, 30’u 5 yaşına basmış ve kırkı da gebe olmak üzere 100 deve şeklinde ödenmesi gerekir. İşte ağırlaştırmadan maksat budur dediler. Hanefi ve Hanbeliler murabba olarak ödenmesi gerekir […]
AmeldeFıkhı 142-01
0

142- Amelde Fıkhı Ekber Ders 142

AMELDE FIKHI EKBER DERS 142            Çok kıymetli ve muhterem efendiler.  Amelde Fıkhı Ekber ile dersimiz devam ediyor.  Konumuz cinayetler konusundadır.  Organların menfaatlerini ortadan kaldırmak veya özelliğini gidermek konusunda keşif notlarımızı vermeye devam ediyoruz.  Yeryüzünün en büyük âlimleri bu dört mezhebin âlimleri,  müçtehitleri ve diğer fakihlerimizden de sizlere yeri geldikçe keşif notu olarak takdim ediyoruz.  […]
AmeldeFıkhı 143-01
0

143- Amelde Fıkhı Ekber Ders 143

AMELDE FIKHI EKBER DERS 143   Kitabı Siyer de siyer kelime olarak siret,  adet ve izlenen yol demektir kelime olarak.  Şanlı Peygamberin gazalarında izlediği yoldur.  Cihadın hakkındaki kıymetli âlimlerimizin görüşlerine bir, bir yer vereceğiz. Cihat bütün gayreti harcamak demektir. Bu da sözlük anlamıdır. Cühütten gelmektedir.  Fethalı okunuşu cim harfinin cehit yapılan işte çalışmada aşırılık ve […]
AmeldeFıkhı 144-01
0

144- Amelde Fıkhı Ekber Ders 144

AMELDE FIKHI EKBER DERS 144 Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz. Amelde Fıkhı Ekber’den keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Cizye akdi ve onunla ilgili konular ve onun hükmü hakkında dersimiz başlamaktadır.  Savaşın sona ermesinin ve savaşılan kimselerin can,  mal,  ülke ve namuslarının koruma altına alınması sonucunu verir.  Onları cizye ödemeye davet et. Eğer senin bu davetini […]
AmeldeFıkhı 145-01
0

145- Amelde Fıkhı Ekber Ders 145

AMELDE FIKHI EKBER DERS 145 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkhı Ekber’in keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. İslam âlimlerinin ekolü olan başta dört mezhep ve onun kıymetli âlimleri ve diğer fakihlerimizle ilgili yeri geldikçe Amelde Fıkıh dersimizin içinde tüm âlimlerimizin görüşlerine başta dört mezhep olmak üzere yer veriyoruz. Hanefiler, Şafiiler, Hanbeliler, Malikiler diğer deyimle […]
AmeldeFıkhı 146-01
0

146- Amelde Fıkhı Ekber Ders 146

146– Amelde Fıkhı Ekber 146 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Bu ayeti kerimelerden böyle anlaşıldığını Cumhur ileri sürmüştür. Adalet sahibi buyuruyor ayetin birinde razı olacağınız buyuruyor diğerinde yine 2 şahit bulundurun buyuruyor. Yüce Allah kâfirleri Allaha karşı yalan söylemekle fasıklıkla nitelendirmiştir, böyle birinin şahitliği kabul edilmez demiştir Cumhuru Ulema. Müslümanlar hakkında […]
AmeldeFıkhı 149-01
0

149- Amelde Fıkhı Ekber Ders 149

Amelde Fıkhı Ekber Ders 149 Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz; İslam da devlet teşkilatı, devlet başkanlığı. Vezirlik: (Tefviz vezirliğinden sonra şimdi de Tenfiz vezirliği ile dersimiz devam ediyor.) Problemleri halifeye ulaştırır tenfiz veziri. Halife devletin başıdır. Devlet başkanlarıdır. Halifenin emirlerini ilgililerine ulaştırır. Tenfiz veziri üstün ahlak ve siyasi alanda deneyimlerle donanımlı olması gerekir. Güvenilir olmak, […]
AmeldeFıkhı 150-01
0

150- Amelde Fıkhı Ekber Ders 150

AMELDE FIKHI EKBER DERS 150 Bu şekilde israfları bir aile halkı tarafından karşılanan bir kimsenin hizmetçi ve bunun gibilerinde ev halkı lehine şehadeti caiz değildir. İspat yollarından biri şahitlik olduğu gibi diğeri ikrardır. İkrarında şartları şöyle bir baktığımız zaman üç kişiden kalem kaldırılmıştır buyuruyor peygamberimiz. Ergenlik yaşına gelinceye kadar küçükten uyuyunca uyanıncaya kadar uyuyandan ve […]