Hadis ve Tasavvuf65 Videos

hadisvetasavvuf 51-01
0

51- Hadis ve Tasavvuf Ders 51 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 51   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Kıymetli izleyenlerimiz; tasavvufi evliya okulunun irşat notlarıyla ilgili derslerimiz devam ediyor. Nasuh tövbesi günahı söküp atan bir tövbe olmalıdır ki günahı söküp atmayanın tövbesi yalancıların tövbesidir. Bunu Zinnuni Mısri söylüyor evliya okulunun büyük hocalarından büyük zatı muhteremlerdendir (Kuddise Sırruh). Tövbe suresi […]
hadisvetasavvuf 52-01
0

52- Hadis ve Tasavvuf Ders 52 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 52   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Züht ile dersimiz devam ediyor. Tasavvuf okulunun derslerinden birisi de Zühtü takvadır İslam’ın derslerinden önemli derslerinden biridir ki kişinin şeriatının tamamladığı nokta Zühtü takvaya ulaşınca dinini tamamlamış ondan sonra da marifet kapıları açılır. Kıymetli dostlarımız; züht İbni Mace’den gelen haberde dünyaya […]
hadisvetasavvuf 53-01
0

53- Hadis ve Tasavvuf Ders 53 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 53   Aziz dostlar; Tasavvuf okulunun irşat notları, keşif notları hayat veren nurun dersleri havf Allah korkusu ile dersimiz devam ediyor. Bu konuda biraz bilgi verdikten sonra bakın Mümin ölürken sararır, mezardan kalkarken parlar ve ışık saçar. Münkirler münafıklar ölürken kararırlar. Mümin ölürken sararır mezardan kalkarken ışık saçarlar iman nuru onlarda parlar. […]
hadisvetasavvuf 54-01
0

54- Hadis ve Tasavvuf Ders 54 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 54   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Kıymetli dostlar muhterem dostlar; hayat veren nurun dersleri tasavvuf notlarıyla irşat ve keşif notları altında devam etmektedir. Süfyani Sevri (Kuddise Sırruh)  azizler şunlardır diyor; Zahit âlimler azizdir. Sufi Fakihler azizdir, mütevazı zenginler azizdir, şükreden fakirler azizdir, Sünni şerifler ve Seyitler […]
hadisvetasavvuf 55-01
0

55- Hadis ve Tasavvuf Ders 55 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 55   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   ‘’Elhamdülillahi rabbil âlemin vesselatü vesselamu alarasulüna Muhammedin veala alihi vasahbihi ecmain Çok kıymetli ve muhterem izleyenler evliya okullarının keşif notlarından o okullarda okunan kıymetli derslerden size irşat notları keşif notları hayat veren nurun dersleri devam etmektedir. Cenabı hak lütfuna, keremine […]
hadisvetasavvuf 56-01
0

56- Hadis ve Tasavvuf Ders 56 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 56   Murakabe denetleme gözetlemedir kelime anlamı fakat istilahi anlamına gelince iyi bilmemiz gerekiyor. Allah her şeyi murakabe etmektedir Ahzap suresi 52. Ayet.                           (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ) Şu anda Allah bizi denetliyor, gözetliyor ve murakabe altında teftiş altında tutuyor. Kalp ile Allah’a bakmak Rab Teâlâ kulun tüm hallerini bildiğinin […]
hadisvetasavvuf 57-01
0

57- Hadis ve Tasavvuf Ders 57 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 57   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Her meşru işi Allah için yapmak ihlâstır kıymetli dostlar; Her meşru işi Allah için yapmak sırf rızasını kazanmak ve rızasını düşünmek ihlâstır. İbni Mace, Darimi, İbni Hanbel bunların rivayetinde Peygamberimizden kalbin ihanetten kurtuluşu ihlâslığı amel devlet adamlarına nasihat etmek İslam cemaatiyle […]
hadisvetasavvuf 58-01
0

58- Hadis ve Tasavvuf Ders 58 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 58   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Dersimiz melâmet. Melâmet nedir? Melâmetin hocası Hamdun Kassar’dır Melami nefsini kınayandır. ‘’Maide Suresi 54. Ayeti Kerimede’’ Onlar lev edenlerin kınamasından korkmazlar bu Allah’ın lütfudur dilediğine verir Allah’ın diyeceğini düşünen başkasının diyeceğini düşünmez. Hicri 3. asırda Irak mistiklerine sufi Horasan Nişabur mistiklerine […]
hadisvetasavvuf 59-01
0

59- Hadis ve Tasavvuf Ders 59 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 59   Dua nedir? Kıymetli dostlarımız; ‘’Araf Suresi 55’’ de gizlice yana yakıla dua ediniz.                (ادْعُواْ رَبَّكُمْ ) buyurdu yüce Rabbimiz. ‘’Mumin Suresi 60 Ayette’’ de dua ediniz kabul edeyim (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) buyurdular. Tirmizi, Acluni dua ibadetin iliğidir ‘’edduahu muhhil ibadeti’’ Peygamberimizden böyle nakledildi. ‘’Tövbe suresi 67’2 de ellerini kapalı tutuyorlar yani […]
hadisvetasavvuf 60-01
0

60- Hadis ve Tasavvuf Ders 60 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 60   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم ‘’Elhamdülillahi rabbil âlemin vesselatü vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed Estağfirullah bi adedi zunubina hatta tufer Allah-u ekber hatta tufer’’ Aziz ve muhterem izleyenler; hayat veren nurun dersleri evliya okulunun tasavvuf okulunun keşif notları irşat notlarıyla dersimiz devam ediyor. […]
hadisvetasavvuf 61-01
0

61- Hadis ve Tasavvuf Ders 61 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 61   Sefer ahkâmı ‘’Yunus Suresi 22. Ayeti Kerimede’’ sizi karada denizde gezdiren odur havada 7 kat göklerde ve istediği yerde gezdiren ve gezdirecek kudrete sahip olan odur. Efendimiz (a.s.v) sefere çıkarken bineğine binerken ve bindiğinde 3 tekbir alır binekleri vasıtaları bize veren emrimize amade kılan yani tesir eden yüce Allah’ı tesbih […]
62- Hadis ve Tasavvuf Ders 62 hayat veren nurun keşif notları
0

62- Hadis ve Tasavvuf Ders 62 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 62   Aziz izleyenler kalbini ilahi tecelliler istila ederse nefsanî duygular itibarını, tesirini kaybeder bunu da açıklayan Kuşeyri’dir (Kuddise Sırruh). Ruveyn’de şöyle diyor; arif tecelli aynasına bakar tecellileri görür. Müslim, Ebu Davut, Tirmizi, İbni Mace’nin haberinde Efendimiz (a.s.v) sana hamdü sena etmekten acizim demiştir. Burada kul olduğunu kulluğunu itiraftır insanı kâmil odur […]
hadisvetasavvuf 63-01
0

63- Hadis ve Tasavvuf Ders 63 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 63   Kıymetli dostlar; ulemaya hürmet saygı büyükleri küçümseyen onlardan istifade edemez, büyüklere saygıyla hürmetle yaklaşırsan faydalanırsın. Sehl ’in veli dediği ekmekçiyi görmeye giden mürit yüzü perdeli görmüş ekmekçide çalışıyor yüzünü perdeli görmüş. Neresi veli demiş? Şimdi denemek ve onu bu şekil denemek istemiş sen beni küçümsedin benden istifade edemezsin dedi ve […]
hadisvetasavvuf 64-01
0

64- Hadis ve Tasavvuf Ders 64 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 64   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler; bir yandan gönüllerin, kalplerin, ruhların fetih hareketleri ile meşgul olurken bir yandan da afaki âlemde hakka hücum eden batıla karşı elbette ki dünyadaki ümmeti Muhammed’in teyakkuz halinde olması birlik ve beraberlik içinde olması ve dünyaya […]
hadisvetasavvuf 65-01
0

65- Hadis ve Tasavvuf Ders 65 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 65   أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Kıymetli izleyenler; dersimiz Tasavvuf okulunda rüya nedir? Rüya müminin gördüğü güzel rüyalar elbette bunlar mübeşşirattandır Buhari Şerif’in İbni Mace ve Hanbel’in rivayet ettiği bunlar müjde içerirler Allah’tan olanlar vazi sahihtir ikaz ve işaretlerdir. Dikkat et ikaz ve işaretlerdir ve vazih ve […]