Amelde Fıkhı Ekber173 Videos

AmeldeFıkhı-51-01
0

51- Amelde Fıkhı Ekber Ders 51

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 51 (1. Kısım) Kıymetli izleyenlerimiz! Amelde Fıkh-ı Ekber ile ilgili keşif notlarımız devam etmektedir. Cenab-ı Hakk, her şeyiyle hakkı ifade eden, hakka mensup olan, her şeyi nur ve hak olan kullarından eylesin. Şimdi Hanefi ekolünün yüksek şahsiyetlerine göre mendup yani müekked olmayan sünnetler hakkında dersimiz devam edecektir. Şanlı Peygamberimiz (A.S.V) Efendimiz […]
AmeldeFıkhı-52-01
0

52- Amelde Fıkhı Ekber Ders 52

AMELDE FIKH-I EKBER DERS – 52 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, fıkıh ekolündeki keşif notlarımızla derslerimiz devam etmektedir. Dersimiz Şafiîî ekolündeki yüksek şahsiyetlere göre namaz konusunda nafile nevafil namazlar konusunda Şafiî ekolünün o kıymetli derslerinden bahsedeceğiz. Cemaatle kılınması sünnet olan nafile namazlar: Şimdi bayram namazları -Şafiîlere göre- Güneş tutulması ve Ay tutulması namazları, yine yağmur […]
AmeldeFıkhı-53-01
0

53- Amelde Fıkhı Ekber Ders 53

Amelde Fıkh-ı Ekber Ders 53   Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! Yüce İslam’a bütün kalbiyle tasdik edip imân eden dili ile ikrâr eden; onu, şanlı, nurlu İslam’ın delilleriyle onu bilip yaşayan Müslümanlar dünyanın en bahtiyar mutlu insanlarıdır. Fıkıh ilmini, İslam’ı, delilleriyle bilmek ölçülere uymak İslam şeriatını uygulamak için fıkıh ilmini ortaya koyan başta Şanlı Peygamberimiz, […]
AmeldeFıkhı-54-01
0

54- Amelde Fıkhı Ekber Ders 54

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 54 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Amelde Fıkh-ı Ekber ile ilgili keşif notlarımız.Hanbeli ekolünden nafile ibadetler, tatavvu ibadetler, namazlarla ilgili dersimiz devam ediyor. Konumuz kuşluk namazıdır. Dersimiz kuşluk namazı ile başlamaktadır. Yüce Rabb’imize hamd-ü senalar olsun. Şanlı Peygamber’e salât-ü selam olsun. Onun ashaplarından Allah râzı olsun. (R.A.). Bütün İslam âlimlerine Allah […]
AmeldeFıkhı-55-01
0

55- Amelde Fıkhı Ekber Ders 55

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 55  Çok kıymetli ve muhterem izleyenler! Fıkıh ekolünde ki derslerimiz, Amelde Fıkh-ı Ekber ile ilgili keşif notlarımız devam ediyor. Yine dersimiz Hanbeli ekolünde nevafil, nafile namazlar ve aynı zamanda bunun içerisinde Kur’an-ı Kerim’i nasıl okumalıdır. İşte burada Kur’an-ı Kerim’i lahin ve hata ile okuyanların durumu ile ilgili keşif notları vermeye çalışacağız. […]
AmeldeFıkhı-56-01
0

56- Amelde Fıkhı Ekber Ders 56

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 56   Kıymetli izleyenler, fıkıh ekolündeki derslerimiz Mâlikî âlimlerinin görüşleri ile derslerimiz devam ediyor. Konumuz sehiv secdesi. Hanefi ekolünün bu konudaki incelemelerini size duyurduktan sonra Mâlikîlerin de keşif notlarını sizlere vermeye devam ediyoruz. Namazda noksan, eksik ne yapılırsa o konuda Mâlikîlerde kuvvetli bir sünneti bilerek yahut yanılarak terk etmek; burada sehiv […]
AmeldeFıkhı-57-01
0

57- Amelde Fıkhı Ekber Ders 57

Amelde Fıkh-ı Ekber Ders 57 Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! İlim deryasının nur saçan kaynaklarından ve yeryüzünü aydınlatan bütün ilimlerin de kaynağı olan; Fıkh-ı Ekber ile Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notları ile derslerimiz devam ediyor. Bugünkü konumuz da tilavet secdesi İnşâAllahu Teâlâ. Bunun dayandığı delillere de şöyle bir göz atarak dersimizi sürdürelim. Kıymetliler, Yüce Rabb’imiz […]
AmeldeFıkhı-58-01
0

58- Amelde Fıkhı Ekber Ders 58

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 58   Ey kıymetli izleyenler! Yüce İslam’ın bütününe imân edip kalbi tasdik eden, ikrar eden, mümin ve Müslüman olan, Yüce İslam’ın yolunda cihat eden ey mücahit kardeşlerim! Yüce İslam dünyaya hâkim olunca dünyanın tümüne barış, kardeşlik, adalet, merhamet egemen olacaktır. Çünkü Yüce İslam’ı ortaya koyan Allahu Teâlâ’dır. Bu Yüce İslam’ı öğrenmek, […]
AmeldeFıkhı-59-01
0

59- Amelde Fıkhı Ekber Ders 59

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 59   Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâm âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âli Muhammed ve âlâ alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi ecmain. Estağfiruke ve etûbu ileyk ve es’elullâheli ettevfik vel hidaye vel afiyeh’’   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler! Namazların kazası konusunda derslerimiz devam ediyor. Amelde Fıkh-ı Ekber ekolünden […]
AmeldeFıkhı-60-01
0

60- Amelde Fıkhı Ekber Ders 60

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 60   Kıymetli izleyenler, Yüce Allah’ın selamı bütün müminlerin üzerine olsun. Hak yolda, hakkın hizmetinde olanların üzerinden Allah’ın rahmeti eksik olmasın. Bütün insanlığın hidâyetini dilerim. Çünkü Yüce İslam bütün insanlığa Yüce Allah’ın rahmet tecellisidir. Bu rahmetten kaçanlar kendilerini mahrum edenlerdir, yazık edenlerdir. Cenab-ı Hakk bu rahmetin içinde, Rahmet-i Rahman sofrasında doyasıya […]
AmeldeFıkhı 61-01
0

61- Amelde Fıkhı Ekber Ders 61

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 61 (1. Kısım) Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz, Amelde Fıkh-ı Ekber derslerimiz, buradan keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Cemaatle namaz konusunda dersimizin konusu; kadınlar camileri gitmeli mi? Gidiyor muydu? Bu konuda, bunlara da bir bakalım. Yüce İslam’ın okulunda bütün dünyayı okutan yüksek âlimler ve okuyan -gerçekleri okuyan- ve dünyayı okutan ekollerimizdeki […]
AmeldeFıkhı 62-01
0

62- Amelde Fıkhı Ekber Ders 62

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 62  Kıymetli izleyenler; Yüce Rabb’imize namütenâhi hamd-ü senalar olsun. Şanlı Peygamber’e uçsuz bucaksız salât-ü selam olsun. O’nun ashaplarından Yüce Allah çok râzı olsun.  Kıymetliler, Yüce İslam âlimlerinin üzerinden Allah’ın rahmeti, mağfireti, merhameti eksik olmasın. Ey Ümmet-i Muhammed! Bizden size selam olsun. Bir olun, bütün olun, İslam okulunda iyi okuyalım, beraber okuyalım, […]
AmeldeFıkhı 63-01
0

63- Amelde Fıkhı Ekber Ders 63

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 63  Euzübillahimineşşeytânîrracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli izleyenler, Amelde Fıkh-ı Ekber ile derslerimiz devam ederken, konumuz ‘imamlık’ meselesidir. Hanefi ekolüne göre imam olma İmamet-i Kübra ve İmamet-i Suğra’dan biraz bahsettik. Şimdi Mâlikî ekolüne göre bu konuda Mâlikîlerin de görüşlerinden keşif notları vermeye çalışacağız. Kıymetliler, Mâlikî ekolüne göre devlet başkanı yahut naibinin ele geçirilmesi […]
AmeldeFıkhı 64-01
0

64- Amelde Fıkhı Ekber Ders 64

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 64 Kıymetli izleyenlerimiz, Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor. Konumuz imama uyan kimsenin durumu ile ilgilidir. İmamdan hiçbir türlü öne geçmemeli imama, doğru dürüst tâbi olabilmelidir. Ayak topukların dahi imamdan ileri geçmeyecektir. Bütün hareketlerinde imama tâbi ol. İmam ile cemaat aynı hizada olursa namaz kerahetle caiz olur. İmama uyan kişinin […]
AmeldeFıkhı 65-01
0

65- Amelde Fıkhı Ekber Ders 65

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 65   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Derslerimiz devam ediyor. Derslerimiz; fıkıh meselesi ve konumuz; istihlaftır. İstihlaf: İmamın bir özür sebebiyle, geride kalan namazı tamamlaması için kendi yerine herhangi birisinin geçirilmesi olayına ‘’istihlaf’’ denir. Denir ki: ‘İmam bunu kendi yapar. O da özür sebebiyle olur’. İmam, elbisesinden tutarak mihraba doğru çeker. […]
AmeldeFıkhı 66-01
0

66- Amelde Fıkhı Ekber Ders 66

  AMELDE FIKH-I EKBER DERS 66   Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! Fıkıh ekolündeki derslerimiz devam ediyor. Bunlardan geldiğimiz konumuz, cuma namazı; onun şeraitinden bahsedeceğiz. Cuma namazı; rükünler, şartlar ve adapları bakımından da beş vakit namaz gibidir. Yine Cuma’nın farz olmasının sıhhatinin, lüzumunun, şartlarının kendine mahsus adab-ı muaşereti bulunmaktadır. Bunlardan tabii ki Cuma namazı yine […]
AmeldeFıkhı 67-01
0

67- Amelde Fıkhı Ekber Ders 67

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 67   Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! Dersimiz amelde fıkhın keşif notları ile devam ediyor. Şimdi, Cuma namazı konumuz ve hutbesi. ‘Cumanın hutbesi’. Biliyorsunuz ki hutbe Cuma namazından önce okunuyor, hutbenin peşinden Cuma namazı kılıyoruz. Fakihler, bütün İslam âlimleri hutbenin şart olduğu konusunda ittifak etmişlerdir; yani hutbe şarttır. Yüce Allah (C.C.): […]
AmeldeFıkhı 68-01
0

68- Amelde Fıkhı Ekber Ders 68

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 68   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, o Eşsiz, Yüce Allahu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ne namütenâhi ona hamd-ü senalar olsun. O şanlı habibine, âlemlere rahmet peygamberi olan Hz. Muhammed’e (A.S.V.) ebediyyû’l ebed salât-ü selam olsun. Onun ashaplarından Allah râzı olsun ve (R.A.) kıymetliler, İslam âlimlerinin Allah üzerinden rahmetini eksik etmesin (R.A.). […]
AmeldeFıkhı 69-01
0

69- Amelde Fıkhı Ekber Ders 69

Amelde Fıkh-ı Ekber Ders-69   Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! Derslerimiz fıkıhla ilgili devam etmektedir. Konumuz yine, seferdir. Seferî olan bir Müslümanın namazını kısaltılması konusunda Hanefilere göre her türlü yolculuk esnasında namazları kısaltmak caizdir. İşte Hanefilerin bu konudaki görüşleri; her türlü yolculuk esnasında namazları kısaltmak caizdir; yalnız, seferî olacaksın seferî olmanın şartları da bulunmuş olacak. […]
AmeldeFıkhı 70-01
0

70- Amelde Fıkhı Ekber Ders 70

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 70   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Yüce Rabb’imize namütenâhi hamd-ü senalar olsun. Elhamdülillah bi adedi halgîh ve mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilm ve meblâr-rıdâ ve zinete’l-arş. O Şanlı Peygamber Hz. Muhammed’e (A.S.V.) ve ebediyyû’l ebed ona salât-ü selam olsun. Bütün İslam âlimlerinin üzerinden Allah’ın rahmeti eksik olmasın (R.A.). Ey kıymetli, muhterem efendiler! […]
AmeldeFıkhı 71-01
0

71- Amelde Fıkhı Ekber Ders 71

AMELDE FIKH-I EKBER DERS – 71 (1. Kısım) Evet, kıymetli izleyenler. Yüce Allah’ın rahmeti müminler üzerinden eksik olmasın. Şirkten, küfürden, nifaktan, şikaktan, kötü ahlâktan, Cenab-ı Hakk hepimizi muhafaza eylesin. Şimdi dersimiz, Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notları olarak hayat veren nurun dersleri ve onun irşat ve keşif notları, vermeye devam ediyoruz. Konumuz bayram namazları ve Hanefi […]
AmeldeFıkhı 72-01
0

72- Amelde Fıkhı Ekber Ders 72

Amelde Fıkh-ı Ekber Ders 72   Muhterem izleyenler, Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor. Yine konumuz küsûf namazı. Küsûf namazı hakkında İmâm-ı Âzama göre, imam gizli okur bu namazı kıldırırken. Tabii buradaki her kıymetli âlimin bir kıymetli, yüksek delili vardır. İmâm-ı Âzam da İbn-i Abbas ile Semüre’den gelen o kıymetli rivayetlere dayanarak böyle demiştir. […]
AmeldeFıkhı 73-01
0

73- Amelde Fıkhı Ekber Ders 73

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 73 Kıymetli ve muhterem izleyenler, istiska hakkındaki dersimiz devam ediyor. Biliyorsunuz, Amelde Fıkh-ı Ekber ekolünde okumak, okutmakla devam ediyoruz. Şimdi bunlardan birisi de kişinin yağmura, yıldıza veya emsâli bir şeylere nispet etmesi yıldızdan dolayı, yağmur yağdı gibi şeyler mekruhtur. Yağmuru yıldızın yağdırdığına inanan kişi ise kâfir olur. “Kullarından kimi bana imân […]
AmeldeFıkhı 74-01
0

74- Amelde Fıkhı Ekber Ders 74

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 74 Kıymetli izleyenlerimiz, derslerimiz devam ediyor. Hasta konusunda: Bir hasta, hâlini anlatabilir. İbn-i Mesut’tan gelen bir haberde: “Şikâyetten önce şükredilirse bu şikâyet değildir.” Sabretmeye teşvik edilmelidir. Allahu Teâlâ sabretmeyi kesinkes emretmektedir. “Sabret, zirâ senin sabrın ancak Allah’ın yardımıyladır.” Nahl Suresi ayet-i kerime 127’de bunu görmekteyiz. Yine Zümer Suresi 10. ayet-i kerimede: […]
AmeldeFıkhı 75-01
0

75- Amelde Fıkhı Ekber Ders 75

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 75  Ey kıymetli izleyenler! Yüce Rabb’imize hamd-ü senalar olsun, Namütenâhi habibine, Hz. Muhammed’e salât-ü selam olsun. Bitmez tükenmez hamd-ü senalar Rabb’imize olsun, habibine salât-ü selam olsun. O’nun ashaplarından Yüce Allah râzı olsun. İslam âlimlerine Allah çok rahmet eylesin. Ey Ümmet-i Muhammed! Bizden size selam, Esselamü Aleyküm. Dersimiz Amelde Fıkh-ı Ekber ekolünde […]
AmeldeFıkhı 76-01
0

76- Amelde Fıkhı Ekber Ders 76

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 76 Ey Ümmet-i Muhammed (A.S.V.)! Bizden size selam. Dersimiz, Amelde Fıkh-ı Ekber’in keşif notları olarak devam etmektedir. Dersimiz, Hayat Veren Nur’un keşif notlarıdır. Yüce İslam, insanlığı ebedî, mutlu bir hayat tarzıyla, ölümsüz hayata Allah’ın lütfu, keremi, O’nun namütenâhi rahmet-i rahman ve rahmet-i rahiminin tecellisiyle insanlar ölümsüz, mutlu hayatı İslam ile bulurlar. […]
AmeldeFıkhı 77-01
0

77- Amelde Fıkhı Ekber Ders 77

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 77 Kıymetli izleyenler, dersimiz cenazeyle ilgili devam etmektedir. Bu konuda mekruh olan bazı konulara değinerek sizlere keşif notları vermeye çalışacağız Yüce Rabb’imizin lütfu, keremiyle. Cenazenin defni tehir edilmemelidir. Defnin tehir edilmesi, geciktirilmesi mekruhtur demişlerdir. “Cenazeyi çabuk götürün.” Peygamberimiz’den gelen haber bu, onu yerine yerleştirin. Namazını kılmadan oradan ayrılmaları mekruhtur. Müslümanlar, cenazenin […]
AmeldeFıkhı 78-01
0

78- Amelde Fıkhı Ekber Ders 78

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 78 Kıymetli izleyenler, Amelde Fıkh-ı Ekber’den devam ediyoruz. Yine konumuz cenaze hakkındadır ki bunlardan birisi Cafer bin Ebû Talip Hazretleri (R.A.) şehit edilince Hz. Peygamber (A.S.V.) şöyle buyurdu: “Cafer’in ailesine yemek yapıp götürün, çünkü başlarına kendilerini meşgul edecek bir musibet gelmiştir.” buyurdu. “Ölü evinin yemek hazırlaması mekruhtur, bid’attir. Ölü evine komşular […]
AmeldeFıkhı 79-01
0

79- Amelde Fıkhı Ekber Ders 79

AMELDE FIKIH EKBER DERS 79 Kıymetli ve muhterem izleyenler, sizlere bizden selam. Hayat Veren Nur’un dersleri, onun keşif notları ile çalışmalarımız devam ediyor ve Amelde Fıkh-ı Ekber’den oruç ve onun mekruhları ile dersimiz yürümektedir. Amacımız, Yüce Allah’ın rızâsını kazanmak, okumak, okutmak, cehâletle savaşmak. Cehâlet, tüm insanlığın düşmanıdır. İslam bütün insanlığın, tüm mahlûkatın dostudur. Ancak ona […]
AmeldeFıkhı 80-01
0

80- Amelde Fıkhı Ekber Ders 80

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 80 Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! Amelde Fıkh-ı Ekber derslerimiz devam ediyor. Fıkh-ı Ekber’den keşif notları ve hayatın, Hayat Veren Nur’un dersleri devam ederken konumuz oruç hakkındadır. İbn-i Abbas’ın: Şam halkının hilali görmesiyle yetinmediğine ve bir belde halkına başka bir belde toplumunun hilali görmesiyle amel etmek gerekmediğine delâlet etmektedir. İbn-i Ömer […]
AmeldeFıkhı 81-01
0

81- Amelde Fıkhı Ekber Ders 81

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 81 Kıymetli ve muhterem izleyenler; bizden size selam. Dersimiz orucun mekruhları ile devam ediyor. Hayat Veren Nur’un dersleri, Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vererek devam ediyoruz. Mekruh olan oruçlardan birisi visal orucudur, yani peş peşe tutulan oruçtur. İki gün arasında yemek-içmek suretiyle iftar etmeyenler; bu visal orucudur ki bu mekruhtur. Kıymetli […]
AmeldeFıkhı 82-01
0

82- Amelde Fıkhı Ekber Ders 82

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 82 Kıymetli izleyenler, oruçla ilgili Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor. Şimdi bu konuda, orucun kazası konusunda Mâlikîler şöyle diyorlar: Kaza keffâret-i kübrâ, keffâret-i suğrâ imsak ve peşpeşeliği kesmek, cezalandırmak, niyeti kesmek gibi durumlarla Mâlikîler bu sonuçları ifade ederken kaza edilmesi hükmüne de -bakın- ne diyorlar. Çok kıymetli ve muhterem […]
AmeldeFıkhı 83-01
0

83- Amelde Fıkhı Ekber Ders 83

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 83 (1. Kısım)   Kıymetli izleyenler; Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarıyla, bu ekoldeki okumamız, okutmamız devam ediyor. Mezara kadar İnşâAllah okuyacağız, okutacağız. Biz, bildiklerimizin elbetteki âmili; bilmediklerimizin talibi olmaya devam edeceğiz. Hak olan ilimi tahsil etmeye gayret edeceğiz. İşte fıkıh ilimi Yüce İslam’daki ne kadar delillere dayalı olarak lehte, aleyhte ne […]
AmeldeFıkhı 84-01
0

84- Amelde Fıkhı Ekber Ders 84

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 84 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz amelde fıkhın keşif notları ile devam ediyor. Konumuz zekât. Zekâtın farziyeti hakkında şöyle bir bakalım: İslam’ın dünyada asırlardır kıymetli ekolleri var. Dünyayı okutarak gelen ekollerden biri Hanefi ekolüdür. Şimdi zekât hakkında Hanefilerin delillerini ve Yüce İslam’ın delilleri ile okunan okulunu nasıl okuttuklarına, nasıl okuduklarına […]
AmeldeFıkhı 85-01
0

85- Amelde Fıkhı Ekber Ders 85

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 85 (1. Kısım) Ey kıymetli izleyenler; Yüce Rabb’imize namütenahi hamd-ü senalar olsun. Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ebediyyû’l ebed salât-ü selam olsun. Ey Ümmet-i Muhammed sizlere bizden selam! Allah’ın rahmeti mağfireti bereketi merhameti, Yüce İslam’a gönül verip bu yolda tam bir ihlas ile hizmet veren herkesin üzerinden eksik olmasın. Bizden size selam. […]
AmeldeFıkhı 86-01
0

86- Amelde Fıkhı Ekber Ders 86

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 86   ‘’Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Vel akıbeti lil müttegiyn. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihî ecmaîn. Allahümme lekel hamdü küllüh ve lekel mülkü küllüh ve bi yedikel hâyru küllüh ve ileykel yurceûlen ve âlâ niyetühü ve sirruh fe ehlen ente entuhmede inneke âlâ külli şey’in kadir. Estağfiruke […]
AmeldeFıkhı 87-01
0

87- Amelde Fıkhı Ekber Ders 87

AMELDE FIKHI EKBER DERS 87   Kıymetli ve muhterem izleyenler! Fıkıh Okulu’nda okumaya okutmaya devam ediyoruz. Konumuz yine zekâttır. Kimlere verilmiyor, onları sayarak geldik şimdi onlara değinerek devam ediyoruz. Haşimi Kabilesi’nden olanlara zekât verilmiyordu. Şanlı Peygamber’in ailesine zekât ve sadakaları vermek haramdır. Zekâtlar insanların mallarının kirleridir. Peygamber ailesine (A.S.V.) Beytülmâl’deki ganimetlerden beşte birinden yetecek kadar […]
AmeldeFıkhı 88-01
0

88- Amelde Fıkhı Ekber Ders 88

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 88 Ey kıymetli izleyenler! Bizden size selam. Dersimiz, Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notları olarak devam ediyor. Dersimiz; sadaka-i fıtır. Bu kıymetli İslam’ın fıkıh okulunda dört mezhep ve onların kucakladığı bütün Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat ekollerini de kucaklayarak, bütün insanlığı asırlardır okuyarak, okutarak gelen bu ekolün derslerinde okumak, bu dersleri okumak ve okutmak, […]
AmeldeFıkhı 89-01
0

89- Amelde Fıkhı Ekber Ders 89

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 89 (1. Kısım) Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; bizden size selam. Tüm Müminler ve Müslümanların Ümmet-i Muhammed’in üzerinden, Allah’ın selamı, rahmeti eksik olmasın. Dersimiz, Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarıyla devam ediyor, dersimizin konusu hac ile ilgilidir. Şimdi bu hac ve umre ibadetinin hükmü konusunda, şöyle bir fıkıh ekolünün bu kıymetli okulunda […]
AmeldeFıkhı 90-01
0

90- Amelde Fıkhı Ekber Ders 90

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 90 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam’ın en yüce okullarından biri fıkıh okuludur. Dersimiz bu İslam’ın fıkhı okulunda okumak okutmak. Ve bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Konumuz şu anda hac meselesidir. Ücretle hac olur mu, olmaz mı? Şimdi önceki Hanefi okulunun, ekolünün yüksek âlimleri hac, ezan, Kur’an-ı Kerim ve fıkıh […]
AmeldeFıkhı 91-01
0

91- Amelde Fıkhı Ekber Ders 91

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 91 Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihî ecmaîn. Kıymetli izleyenler; bizden size selam olsun. Fıkıh ekolündeki okuma, okutmakla ilgili kıymetli derslerimiz devam ediyor. Yüce İslam’ın, asırlardır dünyayı okutan okullarından en başta geleni fıkıh okuludur. Şimdi de bu okulda hep beraber okuyalım, okutalım. Amelde Fıkıh’tan […]
AmeldeFıkhı 92-01
0

92- Amelde Fıkhı Ekber Ders 92

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 92 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, bizden size selam. Tüm inanan Ümmet-i Muhammed’in üzerine bizden selam olsun. Allah’ın rahmeti, mağfireti, lütfu, keremi, fazl-ı ihsanı İslam’a gönül verip bu yolda cihat eden, birbirini kardeş bilen mücahitler üzerinden hiç eksik olmasın. Kıymetliler, yine Fıkh-ı Ekber ile dersimiz devam ediyor. Okumak, okutmak. Yüce İslam’ın […]
AmeldeFıkhı 93-01
0

93- Amelde Fıkhı Ekber Ders 93

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 93 (1. Kısım) ‘’Elhamdülillahi Rabbi’l âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihî ecmaîn.’’ „Rabbi yessir ve lâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr. Allahümme eslihlena şe’lena ve lâ tekin âlâ nefsane takvata’anne Ey kıymetli izleyenler; bizden size selam. Tüm inananların, Yüce İslam’a hizmet edip o yolda cihat edenlerin üzerinden […]
AmeldeFıkhı 94-01
0

94- Amelde Fıkhı Ekber Ders 94

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 94 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. O, yüce sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olan bu âlemlerin eşsiz, yegâne muktedir hükümdarı olan Yüce Allah’a (C.C.) namütenâhi, uçsuz bucaksız hamd-ü senalar olsun. ‘’Lekel hamdü hatta terda ve lekel hamdü izâ râdikte ve salli ve sellim ve barik âlâ Muhammed’’ O Şanlı Peygamber’e ebediyen […]
AmeldeFıkhı 95-01
0

95- Amelde Fıkhı Ekber Ders 95

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 95 (1. Kısım) ‘’Elhamdülillahi Rabbi’l Âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihî ecmaîn Estağfiruke ve etûbu ileyk. Estağfirullah hatta tufer Allahu Ekber hatta tufer’’ Kıymetli ve muhterem izleyenler! Dersimiz: Amelde fıkıh ve Fıkh-ı Ekber’den keşif notları. Konumuz, hac ve say etmek konusunda kıymetli âlimlerimizin delillere dayanarak ortaya […]
AmeldeFıkhı 96-01
0

96- Amelde Fıkhı Ekber Ders 96

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 96 Kıymetli ve muhterem izleyenler, bizden size selam. Konumuz hac konusudur. Mina’daki hacı efendinin Mina’da yapacağı işlemler ile derslerimiz devam ediyor. Mina’da cemrelerin atılması, yani şeytan taşlanması. Cemrenin, çakıl taşlarını atmak, bunlar küçük taşlar anlamındadır. Belli bir zamanda, belirli bir mekânda belirli sayıdaki çakıl taşlarını atmanın adına cemre denmektedir. Kıymetli ve […]
AmeldeFıkhı 97-01
0

97- Amelde Fıkhı Ekber Ders 97

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 97 (1. Kısım) Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! Dünyayı asırlarla, insanlık âlemini dünyada okutan kıymetli ekollerimizden; bütün Müslümanları kucaklayan Ehl-i Sünnet vel Cemaatin öncüsü olan Hanefi, Mâlikî, Şafiî, Hanbeli ve bunların kucakladığı bütün diğer ekoller ile beraber Amelî Fıkıh derslerimiz devam ediyor. Amelî Fıkıh’tan keşif notları. Bugünkü dersimiz de temettü haccı […]
AmeldeFıkhı 98-01
0

98- Amelde Fıkhı Ekber Ders 98

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 98 Kıymetli ve muhterem izleyenler, fıkıh okulundaki derslerimiz devam ediyor. Yine konumuz hacı efendinin av avlaması -ihramlı olanın- Bu konuda dersimiz şu anda İnşâAllah başlayacaktır. İhramlı olanlar kara av hayvanlarını öldüremeyeceği gibi onları avlayamaz. Başkasına da gösteremez. Hemen saldırmaya başlayan hayvanlar, bunun dışında sayılmışlardır. İhramlı deniz av hayvanlarını avlayabileceği gibi, sığır […]
AmeldeFıkhı 99-01
0

99- Amelde Fıkhı Ekber Ders 99

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 99 Ey kıymetli izleyenler; bizden sizlere selam. Dünyayı asırlardır okutarak gelen, ilimle cihanı kucaklayan, Yüce Allah’ın ilim nasip edip, Yüce Rabb’imizin lütfuyla ilimlerin dünyaya tecelli etmesi, âlimler iledir. Asırlardır insanlığı okutan kıymetli okulların âlimleri, işte dört mezhep ve onların kucakladığı dünyada; Ehl-i Sünnet ve cemaati yoluyla ki Selef de bunların içerisinde, […]
AmeldeFıkhı 100-01
0

100- Amelde Fıkhı Ekber Ders 100

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 100 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; yine amelde fıkıh derslerimiz onların keşif notlarıyla devam ediyor. Konumuz, hacı efendinin hacda engellenmesi -ki buna muhsar denmektedir-. Hanefilere göre muhsar olan kazası olarak bir hac ve umre yapar. Yani haccını yapamamış, kaçırmış; bunu kaza eder. Hac ve umre olarak -diyor Hanefiler-. Çünkü muhsar olan […]