Ameli Fıkhı Ekber

AmeldeFıkhı-1-01
0

1- Amelde Fıkhı Ekber Ders 1

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 1 Euzübillahimineşşeytânîrracîm, Bismillahirrahmanirrahim.   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Yüce Rabb’imiz bu ayeti kerimede bizlere, bakın, o eşi bulunmayan yüce kelâmıyla, bize yüce gerçekleri buyurmaktadır. Buyuruyor ki: “Biz Kur’an-ı Kerim´i hak olarak indirdik. O da tam hak olarak indi hakkı getirdi. Ey şanlı Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik” […]
AmeldeFıkhı-2-01
0

2- Amelde Fıkhı Ekber Ders 2

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 2   Euzübillahimineşşeytânîrracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihî ecmaîn. Bismillahizîşân azimü’l sultan şedidü’l bûrhan gaviyyûl erkân mâşaallahükân eûzubillahi min külli şeytâni insin ve cân. Bismillahirrahmanirrahim. ‘’Fezkurûnî ezkürküm veşkurû lî ve lâ tekfurûn’’. (Sadakallahülazîm) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ […]
AmeldeFıkhı-3-01
0

3- Amelde Fıkhı Ekber Ders 3

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 3 Euzübillahimineşşeytânîrracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Euzû bikelimâtillahi tâ’ammati min şerri mâ hâlaka ve zerâhe ve derâhe. Rabbi euzûbike min’hemezatişşeyâtîyn ve euzûbike Rabbi enyehdûrun. Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihî ecmaîn. Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammed bi adedi ılmi. […]
AmeldeFıkhı-4-01
0

4- Amelde Fıkhı Ekber Ders 4

AMELDE FIKHI EKBER DERS 4   Euzübillahimineşşeytânîrracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammed ve âlâ Ali Muhammed. Rabbinağfirli ve heblî mülkella yembeğil ehedimminba’di inneke entel vehhab. Allahümmeslih ümmete Muhammed verham ümmete Muhammed allahümmağfirli cemian ümmete Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik âlâ Muhammed ve ali Muhammed estağfiruke ve etubu ileyk. Allahümme […]
AmeldeFıkhı-6-01
0

6- Amelde Fıkhı Ekber Ders 6

AMELDE FIKHI EKBER DERS 6   (Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammed ve âlâ âli Muhammed. Estağfirullah bi adedi zünübina hatta tufer. Allahu Ekber hatta tufer Allahummeslih Ümmet-i Muhammed verham ümmete Muhammed. Allahümme mağfirli cemian ümmete Muhammed.)   Bismillahirrahmanirrahim.   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; ihtilafın sebepleri hakkında dersimiz devam etmektedir. Şimdi fakihlerimiz […]
AmeldeFıkhı-7-01
0

7- Amelde Fıkhı Ekber Ders 7

Amelde Fıkh-ı EkberDers-7   ( Elhamdülillahi rabbi’l alemin vessalatü vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed Allahümme inni es’elüke bi külli ismin veleke semmeyte bihi nefseke ve enzeltehü fi kitabike ev allemtehü eheden min halgike vesteğserte fi ilmin ğayra indeke en tecalel Kur’ane’l azime nurassad fih verabia galbi vevecüla vizni ve zabehen minh, rabbi […]
AmeldeFıkhı-8-01
0

8- Amelde Fıkhı Ekber Ders 8

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 8     (Elhamdülillahi Rabbi’l alemîn. Velakibetü lil müttakin. Vessalâtü vesselamu âlâ Rasulina Muhammedin ve âlâ alihi ve sahbihî ecmain, estağfirullah bi adedi zünübina hatta tufer Allahu Ekber hatta tufer. Allahümmeeslih ümmete Muhammed’in verham ümmete Muhammed Allahümmağfirli cemian ümmete Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve Bârik âlâ Muhammedin ve âlâ ali […]
AmeldeFıkhı-9-01
0

9- Amelde Fıkhı Ekber Ders 9

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 9 Euzübillahimineşşeytânîrracîm. Bismillahirrahmanirrahim.   (Rabbi euzûbike min’hemezatişşeyâtîyn ve euzûbike Rabbi enyehdûrun. Allahümme salli ve sellim ve barik âlâ Muhammedin ve âlâ ali Muhammed. “Allahümme lekel hamdü küllüh ve lekel mülkü küllüh ve bi yedikel hâyru küllüh âlâ niyetühü ve sirruh fe ehlen inneke âlâ külli şey’in kadir.) Çok kıymetli ve muhterem […]
AmeldeFıkhı 10-01
0

10- Amelde Fıkhı Ekber Ders 10

AMELDE FIKHI EKBER DERS 10       Euzübillahimineşşeytânîrracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammed ve âlâ âli Muhammed.   Kıymetli izleyenler, hakkında ihtilâf edilen necasetler konusundaki dersimiz devam etmektedir. Amelde Fıkh-ı Ekber ve onun keşif notlarıdır derslerimiz. İslam âleminin kıymetli müçtehitlerinden, başta dört mezhep ve diğerleri olmak üzere sizlere keşif notları […]
AmeldeFıkhı 11-01
0

11- Amelde Fıkhı Ekber Ders 11

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 11     (Elhamdülillahi Rabbi’l âlemin. Vessalatu vesselamu âlâ Rasulina Muhammedin ve âlâ ali Muhammed estağfiruke ve etubü ileyke. Allahümmeslih ümmete Muhammed, varham ümmete Muhammed, allahümmağfirli cemîan ümmete Muhammed)   Çok kıymetli ve muhterem efendiler; Amelde Fıkh-ı Ekber ekolünde onun okulunda okumaya, okutmaya, anlamaya, anlatmaya devam ediyoruz. Dersimizin bugünkü konusu da […]
AmeldeFıkhı 12-01
0

12- Amelde Fıkhı Ekber Ders 12

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 12         Euzübillahimineşşeytânîrracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâm, âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihî ecmaîn. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Amelde Fıkh-ı Ekber ve onun keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Geldiğimiz ders abdesttir ve abdest ile ilgili fıkıh ilminde, fıkıh ekolünde o kıymetli âlimlerimiz Kur’an-ı […]
AmeldeFıkhı 13-01
0

13- Amelde Fıkhı Ekber Ders 13

AMELDE FIKHI EKBER DERS 13   Euzübillahimineşşeytânîrracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamd-ülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âli Muhammed. Estağfirullah bi adedi zünübina hatta tufer. Allahu Ekber hatta tufer.   Ya Rabbel âlemin! Hakikati söylet! Ya Rabbi! Her sözü hak olan, nur olan kullarından eyle. Bütün Ümmet-i Muhammed’i, nurlu İslam’a bütün kalplerini bağla. Bütün […]
AmeldeFıkhı 14-01
0

14- Amelde Fıkhı Ekber Ders 14

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 14   Kıymetli izleyenlerimiz, sizlere abdest ile ilgili dersimiz devam etmektedir. Abdestin sünnetlerini sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Konumuz, dersimiz fıkıh okuludur, onun ekolü okumak, okutmak, İslam âlimlerinin ortaya koydukları o mükemmel keşifleri sizlere duyurmak. Meshin tekrarı sünnet değildir dediler. Kıymetliler; vücudun herhangi bir yerine mesh ederken tekrarı sünnet değildir dediler, yine […]
AmeldeFıkhı 15-01
0

15- Amelde Fıkhı Ekber Ders 15

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 15   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم (Bismillahirrahmanirrahim) Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkh-ı Ekber okulun da okumaya devam ediyoruz. Konumuz abdesti bozan şeyler. Biliyorsunuz ki abdestsiz namaz kılınıyor. Yüce Allah’ın, Yüce emirlerinden birisi de abdesttir. Abdestin de İslam’daki yerini kıymetli âlimlerimiz, yüksek âlimler, mezhep âlimleri bunları incelemişler. Biz de sizlere bunları […]
AmeldeFıkhı 16-01
0

16- Amelde Fıkhı Ekber Ders 16

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 16   Aziz ve muhterem, kıymetli ve muhterem izleyenler. Allah’ın selamı, rahmeti, mağfireti, salâh, felâh, necâh; bütün inananların üzerine olsun. Amelde Fıkh-ı Ekber ile ilgili keşif notlarımız devam ediyor. Dersimiz; abdesti bozan şeyleri anlatarak geldik. Şimdi de Mâlikî mezhebinin bu konuda sizlere görüşlerini aktaralım. Özetle bir keşif notu olarak Mâlikîlerde abdesti […]
AmeldeFıkhı 17-01
0

17- Amelde Fıkhı Ekber Ders 17

AMELDE FIKHI EKBER DERS 17 بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âli Muhammed. Rabbi euzûbike min’hemezatişşeyâtîyn ve euzûbike Rabbi enyehdûrun. Bismillahirrahmanirrahim.     Çok kıymetli ve muhterem izleyenler! Fıkıh ekolündeki derslerimiz devam ediyor. Şimdi dersimiz misvakla ilgili. İnşâAllah dersimiz yürüyecektir (Biiznillahi Teâlâ). Misvak dediğimiz zaman şer’i istilahta; […]
AmeldeFıkhı 18-01
0

18- Amelde Fıkhı Ekber Ders 18

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 18   Euzübillahimineşşeytânîrracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âli Muhammed. Estağfirullah bi adedi zünübina hatta tufer. Allahu Ekber hatta tufer. Rabbi euzûbike min’hemezatişşeyâtîyn ve euzûbike Rabbi enyehdûrun.   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, fıkıh ekolündeki derslerimiz devam ediyor. Fıtri hasletler konusunda yüksek âlimlerimizin görüşlerine değinerek […]
AmeldeFıkhı 19-01
0

19- Amelde Fıkhı Ekber Ders 19

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 19 Kıymetli ve muhterem izleyenler! Meshler üzerine meshi bozan şeylerle dersimiz devam etmektedir. Amelî konuda Fıkh-ı Ekber ekolünde, başta dört mezhep Hanefi, Mâlikî, Şafiî Hanbeliler olmak üzere diğerlerine de yer vererek fıkıh ekolümüz devam etmektedir. Bu hak, Ehl-i Sünnet mezheplerinin dayandığı delillerle okulumuzda okuyalım, okutalım. Şimdi mestler üzerine meshi bozan şeylere […]
AmeldeFıkhı 20-01
0

20- Amelde Fıkhı Ekber Ders 20

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 20 Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâm âlâ Rasulûna Muhammed ve âlâ âli Muhammed. Eûzubillahi min mestâazabihi Muhammed Mustafa sâllâllâhu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve Musa ve İsa ve İbrahimüllezi veffâ ve min şerri mâ hâlâkâ ve zerâhe ve derâhe ve min şerri mâ  tahtesserâ ve min şerri iblise ve cünubihi ve […]
AmeldeFıkhı 21-01
0

21- Amelde Fıkhı Ekber Ders 21

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 21 Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâm âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âli Muhammed. Rabbi euzûbike min’hemezatişşeyâtîyn ve euzûbike Rabbi eyyehdûrun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; şimdi Amelde Fıkh-ı Ekber okulunda, onun keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Okumak okutmak. Sevgili izleyenler! Şimdi dersimiz gusülle buraya kadar geldi, şimdi guslün farzlarının durumuna […]
AmeldeFıkhı 22-01
0

22- Amelde Fıkhı Ekber Ders 22

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 22   Dersimiz fıkıh okulunda, o ekolde okumak, okutmak, Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notları almaya vermeye devam ediyoruz. Geldiğimiz dersimiz -biliyorsunuz- mescitler, camilerin durumu. Camilere girildiği zaman şu şekilde dua edilmesi de tavsiye edilmiştir; daha önce de belirttiğimiz gibi: (Eûzu billahil azim ve vechihil kerim ve sultanihil kadim mineşşeytanirracim. Bismillahi velhamdülillahi […]
AmeldeFıkhı 23-01
0

23- Amelde Fıkhı Ekber Ders 23

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 23   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Konumuz, teyemmüm ile beraber devam ediyor. Amelde fıkıh ekolünde okuyoruz, okutuyoruz. Ameldeki fıkhî konularda keşif notları vermeye çalışıyoruz. Şimdi konumuz teyemmüm. Teyemmüm hâli hazırda veya gelecekte suya ihtiyaç duymak; mesela su varken teyemmüm olmaz. Ama su var, fakat o suyu kullanınca başka da arkasında […]
AmeldeFıkhı 24-01
0

24- Amelde Fıkhı Ekber Ders 24

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 24   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce Rabb’imize ebedî hamd etmekle görevliyiz. Şükretmekle, O’na kulluk ve ibadet etmekle görevli, O’na ebedî minnettarız. O’nun Sevgili habibi Hz. Muhammed’e salât-ü selam olsun, O’nun âline, ezvâcına, ashabına da. Sevgili izleyenler, Amelde Fıkh-ı Ekber ekolünde okumaya devam ediyoruz. Yüce Allah her sözü, her işi […]
AmeldeFıkhı 25-01
0

25- Amelde Fıkhı Ekber Ders 25

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 25 (1. Kısım)   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Fıkıh ekolündeki derslerimiz keşif notları olarak devam etmektedir. Okumak, okutmak faydalı olmak. Cenab-ı Hakk hepimizi yanlıştan korusun. En doğruyu en güzeli, en faydalıyı Yüce İslam ortaya koymuş, Yüce İslam’ın ortaya koyduğu bu, en doğruyu en güzeli yaşamayı iki cihanda hayat bulmayı, Cenab-ı […]
AmeldeFıkhı 26-01
0

26- Amelde Fıkhı Ekber Ders 26

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 26   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; şimdi vakit namazların vakitleri konusunda Amelde Fıkh-ı Ekber derslerimiz keşif notlarıyla devam ediyor. Şimdi Sevgili Peygamberimiz’den bize gelen haberlere şöyle bir bakalım: Biliyorsunuz vakit, zaman dilimi demektir. Beş vakit namazın da kendine mahsus vakitleri bulunmaktadır. Şimdi söyle bakalım: Câbir bin Abdullah’tan (Radıyallahu Anhüm ve […]
AmeldeFıkhı 27-01
0

27- Amelde Fıkhı Ekber Ders 27

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 27 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler! İki cihanda insanlık âlemini en mutlu hayat tarzına sevk eden ve o mutlu hayat tarzının bizzat kendisi olan Yüce İslam’ın Amelde Fıkh-ı Ekber konusundaki keşif notlarımız devam etmektedir. Yine, dersimiz mekruh olan vakitler ile ilgili dersimiz devam ediyor. Şöyle baktığımız zaman Hanefilere göre kerahat, tahrimidir. […]
AmeldeFıkhı 28-01
0

28- Amelde Fıkhı Ekber Ders 28

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 28 (Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâm âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âli Muhammed. Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Allahümme lekel hamdü küllüh ve lekel mülkü küllüh ve bi yedikel hâyru küllüh ve ileyke yurceul emru küllüh âlâ niyetühü ve sirruh fe ehlen ente entuhbede inneke âlâ külli şey’in kadir. Estağfirullah bi adedi zünübina […]
AmeldeFıkhı 29-01
0

29- Amelde Fıkhı Ekber Ders 29

AMELDE FIKHI EKBER DERS 29 (Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âli Muhammed.) Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Amelde Fıkh-ı Ekber ile ilgili keşif notlarımız, fıkıh okulumuz; okumak ve okutmak ile ilgili derslerimiz devam ediyor. Dersimiz namazın vaktinin girdiğini bilmek, namazın sıhhatinin (bunları) diğer şartları olarak görmekteyiz. ’İbadetin kesin ve şüphe […]
AmeldeFıkhı 30-01
0

30- Amelde Fıkhı Ekber Ders 30

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 30 (Bismillahirrahmanirrahim. Fevelli vecheke şadral-mescidil-haram Sadakallahülazîm. ) Çok kıymetli ve pek muhterem izleyenler; Yüce Allah’ın rahmeti, mağfireti, O’nun merhameti, saadet ve selâmeti tüm bu yüce hakikatlere ki Yüce İslam’a gönül veren ve Yüce İslam için sırf Allah yolunda, Allah için çalışanların üzerinden eksik olmasın. Dersimiz Amelde Fıkh-ı Ekber ile ve onun […]
AmeldeFıkhı 31-01
0

31- Amelde Fıkhı Ekber Ders 31

AMELDE FIKHI EKBER DERS 31            (Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessâletü vessalâmû âlâ Rasulûna Muhammedin ve âlâ âli Muhammed. Rabbi euzûbike min’hemezatişşeyâtîyn ve euzûbike Rabbi eyyehdûrun.) Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, namazın rükünleri ile dersimiz devam ediyor. Fıkıh ekolünden okumak, okutmak, keşif notları vermek, faydalı olmak. Ümmet-i Muhammed’e Allah için hizmette bulunmak ve rızâ-ı ilâhîyi kazanmaktan başka […]
AmeldeFıkhı 32-01
0

32- Amelde Fıkhı Ekber Ders 32

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 32   (Euzübillahimineşşeytânîrracîm, Bismillahirrahmanirrahim).   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, fıkıh ekolündeki keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Okumak, okutmak, faydalı olmak, Yüce Allah’ın rızâsını kazanmak, iki cihanda insanlığın mutlu olması. Yüce İslam bütün âlemleri sevgi kuşatmasıdır; İslam’ın sevgiyi kuşatması, ilim irfan kuşatması, merhamet kuşatması, ilâhî adaletin tecelli etmesidir. Fıkıh ilmi de […]
AmeldeFıkhı 33-01
0

33- Amelde Fıkhı Ekber Ders 33

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 33   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler! Fıkıh ekolünde ki derslerimiz devam ediyor, okuyalım okutalım. Dersimiz yine namazla ilgili ve kıymetli âlimlerimizin hem ortaya koydukları delilleri hem de onların görüşlerini anlayarak, anlatarak devam ediyoruz. Şimdi Mâlikîlere göre Hz. Osman’ın Mushaf’ının ölçülerine uyarsa şaz olan kıraatle okumak sahih olur. Fatiha’da da olsa […]
AmeldeFıkhı 34-01
0

34- Amelde Fıkhı Ekber Ders 34

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 34   Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz; Amelde Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor. Fıkıh ekolünden okumak, okutmak. Tabii fıkıh; biliyorsunuz ki Yüce Allah’ın İslam ile kullarına teklif ettiği yüce emirler ki bunların hükümlerini bizim Şanlı Peygamberimiz (A.S.V.), O’nun şahsından, Kur’an-ı Kerim’den, ashaplardan o yolu takip ederek yüksek İslam âlimleri fıkıh […]
AmeldeFıkhı 35-01
0

35- Amelde Fıkhı Ekber Ders 35

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 35   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler! Yüce Allah’ın rahmeti, mağfireti, merhameti, saadet ve selâmeti her an her yerde, bizlerin, Ümmet-i Muhammed’in üzerine olsun. Hiç eksilmesin ebedî, Cenab-ı Hakk merhametini, rahmetini daim eylesin. Bugünkü yine dersimiz amelde fıkhı Ekber’in o ekolünde okumak okutmak. Namazın rükünleri ile ilgili dersimiz devam ediyor. Bunların […]
AmeldeFıkhı 36-01
0

36- Amelde Fıkhı Ekber Ders 36

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 36   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkh-ı Ekber okulundaki derslerimiz devam etmektedir. Konumuz: Namazın sünnetleri. Cemaatin iftitah tekbirinin, imamın tekbirine yakın olması: Şimdi bu konuda da şöyle bir bakalım: Hanefilere göre bu yakınlık sünnettir kıymetliler. Yani cemaatin iftitah tekbirini, imamın tekbirine yakın olarak alması Hanefilerde sünnettir. O Cihan Peygamberi, […]
AmeldeFıkhı 37-01
0

37- Amelde Fıkhı Ekber Ders 37

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 37   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler! Fıkıhla ilgili derslerimiz devam ediyor. Namazın sünnetleri; konumuz namazın sünnetleridir. Şimdi Hanefilere göre Tıval-ı Mufassal, yani Hucurât Suresi’nden, Burûc Suresi’nin sonuna kadar yahut 40 veya 50 ayet kadar olan surelerdir ki; Evsat-ı Mufassal da orta uzunluktaki sureler, Târık Suresi’nden, Beyyine Suresi’ne kadar olan surelerdir. […]
AmeldeFıkhı-45-01
0

45- Amelde Fıkhı Ekber Ders 45

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 45   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, fıkıh ekolündeki keşif notlarımız devam etmektedir. Amacımız okumak, okutmaktır. Geldiğimiz dersimizde namazın, her namazın peşinden okunan tesbihler ve zikirler, tekbirler, dualar… bu konuda şöyle bir bakalım; bizim yüksek âlimlerimiz Hanefi ekolü, Mâlikî, Şafiî, Hanbeli ekolü gibi, Yüce İslam’ın Yüce okulunda en iyi okuyan ve […]
AmeldeFıkhı 38-01
0

38- Amelde Fıkhı Ekber Ders 38

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 38   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, fıkıh ekolümüz devam etmektedir. Dersimiz namazın sünnetleri ile devam ediyor. Şimdi bunlardan biri de; iki secde arasında oturmak konusunda: Hanefilere göre kadınlar teverrük şeklinde otururlar. Sevgili Peygamberimiz’den gelen bir habere şöyle bir bakalım (A.S.V.): “Sonra sol ayağını bükerek üzerine oturdu. Sonra her kemik yerini […]
AmeldeFıkhı 39-01
0

39- Amelde Fıkhı Ekber Ders 39

  AMELDE FIKH-I EKBER DERS 39   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, fıkıh ekolünde ki derslerimiz devam ediyor. Sizlere keşif notları vererek geldik ve bu keşif notları ile derslerimiz devam ediyor. Konumuz namazın sünnetleri idi. Şimdi de yüksek âlimler -bakın- ekol olarak, Hanefi ekolünün o yüksek âlimlerine göre şöyledir. Ayrıca, namazın sünnetlerine bir göz atalım. […]
AmeldeFıkhı 40-01
0

40- Amelde Fıkhı Ekber Ders 40

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 40   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Yine fıkıh ekolünde okumak, okutmak. Fıkh-ı Ekber’in keşif notlarıyla dersimize devam ediyoruz. Şimdi de yine namazın sünnetleri ile ilgili dersimiz devam ediyor. Şimdi de Şafiî ekolündeki yüksek âlimlerin delillerine dayanarak yine sünnet anlayışlarına şöyle bakalım: Bu hak mezhepler, Şanlı Kur’an’a, Nurlu İslam’ın delillerine, sünnete, […]
AmeldeFıkhı-41-01
0

41- Amelde Fıkhı Ekber Ders 41

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 41   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler! Yüce Allah’ın rahmeti mağfireti, merhameti, saadeti selameti selam, felah, necah; bu Yüce İslam’a gönül veren onun hizmetkârı olan bu yolda ömür tüketen bu tüketmekte azimli olanların üzerine olsun. Yani Ümmet-i Muhammed’in üzerine olsun. O tükenmeyen rahmetler, uçsuz bucaksız merhametliler ki Ümmet-i Muhammed; İslam’a inanan, […]
AmeldeFıkhı-42-01
0

42- Amelde Fıkhı Ekber Ders 42

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 42 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Amelde Fıkh-ı Ekber ile keşif notlarımız devam etmektedir. Fıkıh okulunda okuyalım, okutalım. Dersimizin konusu yine namazın sünnetleridir. Namaz kılanın önünden geçme konusunda: Şimdi bu konuda elimizdeki kıymetli delillere istinad ederek konumuzun dersini işleyelim. Namazı kesmediği ve iptal etmeyeceği hususunda bütün hak mezheplerden bu dört mezhebin […]
AmeldeFıkhı-43-01
0

43- Amelde Fıkhı Ekber Ders 43

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 43  Kıymetli izleyenler, amelî fıkıh ile ilgili ekolümüz ve derslerimizi okumak, okutmak devam etmektedir. Amelde Fıkh-ı Ekber dersimiz(de), bugünkü konumuz da yine namazın mekruhları ile dersimiz devam etmektedir. ‘Namazda gözlerin yumulması’ meselesi, buna mekruh, demişler. Fakat huşuyu sağlamak için gözler yumulabilir de kapatılabilir de demişlerdir. Yine gelen bir haberde; ‘’Sizden birisi […]
AmeldeFıkhı-44-01
0

44- Amelde Fıkhı Ekber Ders 44

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 44  Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, fıkıh ekolünde okumaya devam ediyoruz. Amelde Fıkh-ı Ekber dersimiz; yine konumuz namazın mekruhları ile dersimiz yürürken nerelerde namaz kılmak mekruhtur? Şimdi bir de ona bakalım ve okuyalım, okutalım. Hanbelilerin bazı yerlerde namaz kılmanın haram olduğunu, Şafiîler ile Hanefilerin mekruh kabul ettiklerini görüyoruz. Hanefilerde kerahet tahrimîdir. […]
AmeldeFıkhı-46-01
0

46- Amelde Fıkhı Ekber Ders 46

  AMELDE FIKH-I EKBER DERS 46   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam’ın fıkıh ekolünde okumak, okutmakla dersimiz devam ediyor. Namazın peşinden yapılan zikirlerle ilgili konumuz ve onun dayandığı deliller şu anda bu derslerle devam ediyor. Ve Sevgili Peygamberimiz’den gelen haberleri sizlere, Şanlı Peygamber’in uygulamalarını sizlere bildirmeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk her sözü hak […]
AmeldeFıkhı-47-01
0

47- Amelde Fıkhı Ekber Ders 47

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 47   Kıymetli ve muhterem izleyenler! Fıkıh ekolündeki keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Dünyayı asırlardır okutan ekollerin başında Şanlı Peygamberimiz (A.S.V.), onun ashapları ve Peygamberimiz’e indirilen Yüce İslamî ilimleri, tabiın ve diğer tâbilerle, Hanefi ekolüyle, Mâlikî, Şafiî ve Hanbeli ekolüyle ve diğerleriyle dünyayı okutarak, asırlardır bugünlere geldiler. Bu ilimlerin en başında […]
AmeldeFıkhı-48-01
0

48- Amelde Fıkhı Ekber Ders 48

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 48 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Amelde Fıkh-ı Ekber ekolünde derslerimiz, keşif notları ile devam ediyor. Konumuz; namazı bozan hususlar. Aynı zamanda ekol Mâlikî ekolü. Mâlikîlere göre şöyle bir bakalım: Namaz cinsinden olmayan ne varsa -diyor- namazda terk etmek şarttır, diyor Mâlikîler. Namazın içerisinde evet veya hayır şeklinde bir kelime de […]
AmeldeFıkhı-49-01
0

49- Amelde Fıkhı Ekber Ders 49

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 49 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; dersimiz fıkıh okulunda okumak, okutmakla ilgili keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Bizi Yüce İslam ile şereflendiren Yüce Allah’a (C.C) bitmez tükenmez hamd-ü senalar olsun. Ve ebediyyû’l ebed Yüce Rabb’imize boynumuz eğri minnettarız. Yüce İslam, Şanlı Kur’an, Şanlı Peygamber Hz. Muhammed ile bizleri ve bu âlemleri […]
AmeldeFıkhı-50-01
0

50- Amelde Fıkhı Ekber Ders 50

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 50   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Amelde Fıkh-ı Ekber ve derslerimiz onun keşif notlarıyla devam etmektedir. Yüce Allah’ın rahmeti, mağfireti, selâmeti iki cihanda her an, her yerde Yüce İslam’a gönül veren, onun hizmetinde bulunan mümin, mücahit kullar üzerinden eksik olmasın. Kıymetliler, dersimizin konusu; Hanbeli mezhebine göre namazı bozan konularla dersimiz […]
AmeldeFıkhı-51-01
0

51- Amelde Fıkhı Ekber Ders 51

AMELDE FIKH-I EKBER DERS 51 (1. Kısım) Kıymetli izleyenlerimiz! Amelde Fıkh-ı Ekber ile ilgili keşif notlarımız devam etmektedir. Cenab-ı Hakk, her şeyiyle hakkı ifade eden, hakka mensup olan, her şeyi nur ve hak olan kullarından eylesin. Şimdi Hanefi ekolünün yüksek şahsiyetlerine göre mendup yani müekked olmayan sünnetler hakkında dersimiz devam edecektir. Şanlı Peygamberimiz (A.S.V) Efendimiz […]
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: button_id","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-channels.php","line":139},"error":1}