1- Amelde Fıkhı Ekber Ders 1

Kıymetliler, zayıflığından söz etmiyorsam genelde o hadis makbuldür. Şimdi hadisler bazen zayıf olabilir senin eline deliller geçmemiş olabilir o zamanda onun manasına ve yüce ayetlerin şümulündeki durumuna bakar bir de müçtehidin dehasına bakarsın içinde bulunduğu şartlara da bakarsın değerlendirirsin. Şimdi kıymetliler, kıymetli âlimlerimiz bazen hadisi şeriflerin zayıflarına işaret etmişler bazen de çoğunluğun görüşüne işaret etmişler çoğunluğun görüşünü Cumhur’un görüşünü almaya çalışmışlar. Fakat bunların hepsinin temelinde Kuran-ı Kerim’i sünneti ve içinde bulunduğun şartları göz önünde bulunduracaksın müçtehitlerimiz çok güzel çalışmışlar içinde bulundukları şartlara göre güzel hareket etmişlerdir. Şimdi bazen da telfik olaylarına ihtiyaç duyulmuş ve telfik bazen her zaman da değil telfik her konuda da değil telfik de uygulanmıştır ve zaruret ihtiyaç az ve özür hallerinde bir başka mezhebin hükmü de senin için geçerlidir o da caizdir. Mesela ve sahihtir Malikilere de Hanefilerden bir gruba göre bunun caiz oluşudur ihtiyaç ve maslahat durumunda mezheplerin en kolayını almaya da tetebbuur ruhas denir yani bu da caizdir çünkü dört mezhebin ihtiyaç duyduğun zaman her hükmü her zaman geçerlidir.  Kendi mezhebini iyi bil o ekolün mesela hani yediysen Hanefi isen Hanefi’nin dayandığı ayetleri hadisleri o delilleri bil ama bazen da şartlar değişince başka bir müçtehidin içtihadı veya bir başka bir mezhebin ortaya koyduğu delilleri de alırsın çünkü hepsi bizimdir.

 

Dakika 1: 15:11

 

Hepsi Müslümanlarındır delillerin tümü delil deyince ne anlıyoruz füruu şeriat, usulü şeriat şeriatın asli delilleri kitap sünnet icma ümmet kıyası fukaha yani İslam’ın asli delilleri bunlar, Bunlar hepimizin delilleridir. Bunların bir tanesini daha iyi ihmal edemezsin ve burada söz sahibi yine kıymetli müçtehitlerimizdir onlar ölçüyü ortaya koymuşlar güzel anlamışlardır. Güzel anlayan güzel anlatır güzelde yaşar onun için biz İslam âlimlerine rahmet okumaya devam ediyoruz. İslam dininin kolaylık dinidir İslam’da zorluk yoktur her konuda hayatı İslam kolaylaştırmak için gelmiştir yüce Allah’ın muradı kolaylıktır zorluk değildir. Bakın yüce Rabbimizin ayet-i kerimelerde ne buyuruyor bir ayeti kerime de (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) Allah size kolaylık diler, (وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) Allah size zorluk dilemez. İşte ayeti kerime yüce Rabbimiz bu ayette bize kendi iradesini muradını duyurmuştur yine başka bir ayeti kerimede Cenabı Hak ne diyor; Allah size hafifletmek istiyor insan zayıf yaratıldı                      (يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ) diyor (وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا) buyurdu yüce Rabbimiz. Yine başka bir ayeti kerimede (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) buyuruyor. Dinde sizin için Cenabı Hak size diyor bir zorluk kılmadı diyor. Kıymetliler, İslam eşsiz bir hayat tarzıdır eşi bulunmayan bir hayat tarzı İslam’ın hayat tarzıdır yüce Allah’ın ortaya koyduğu hayat tarzıdır. Şimdi zaruret ile olmadan her mezhepten kendisine kolay olanı alması gibi şimdi bunlar caiz değildir burada da bir kolaycılık oraya kaçma gibi bir durum vardır. Buna da dikkat lazım hayatı kolaylaştırmak her konuda işine geldiği gibi hareket etmek değildir bu icat ettikçe ruhsatlar ayrıdır faziletler ayrıdır. Hâkimin hükmünü nakzeden telfik de caiz değildir. Hâkimin hükmü ihtilafı kaldırır başıboşluk önlenir yine mesela velisiz Mehir ’siz şahitsiz evlenmek gibi şeri bir harama düşüren tercih de asla caiz değildir. Onun için burada hileyi şeriyye tarafına kaçıp da telfiki şer yolda kullananların yaptıkları asla caiz değildir.

 

Dakika 1:20:00

 

Tarihte eşi bulunmayan bir ilmi hazine ve servetle dolu olan eski kitaplarımızın anlaşılmasında karşılaşılan bazı zorluklar olabilir ama bunları ehli iyi bilmektedir ve bugün her şey ilim artık bilinmezlikten çıkmış gün ışına açığa kavuşmuştur ilim açıktadır yeter ki okumak anlamak dinlemek senin azminle beraber gayen olmalıdır. Allah’ım fazlı kesilmez bağışları de lütufları da sadece bir zamana veya tek bir şahsa münhasır değildir Allah’ın fazlı keremi lütfu ihsanı ebedidir sadece bir zamana mahsus değildir. Onun için ilim, ilim, ilim. Allah’tan ancak âlimler korkar diyen ayet-i kerimede burada da ilime âlime verilen değer ortadadır. Deki; Rabbim ilmimi artır Peygamber Hazreti Muhammed’e Aleyhisselatu Vesselam bakın sahih kaynaklardan muhaddislerimiz rivayet etmişler yüce Allah şanlı Kur’an’da ve sünneti şerif de mervidir mevcuttur. (رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً) burası ayeti kerime yüce Allah ne diyor Rabbim ilmimi arttır diye dua et. ( رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾) Birahmetike yâ Erhamerrahimîn gibi nice hadisi şerifler de bu konuda nice rivayetler de mevcuttur içerikler. Evet, kıymetliler Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Bakın İmamı Azam’a Peygamberimiz ve Ashabından sonra bakın (A.S.V) (Rıdvanullahi Teâlâ Aleyhim Ecmain ve Rahmetullahi Aleyhim Ecmain) bakın Peygamberimiz ve Ashabından sonra yüce Allah fıkıh ilmini İmamı Azam’a, İmamı Malik’e, Şafii ve Hanbeli’ye ve onların o ekolünde yani ilmi ekolde fıkıh ekolünde ki bütün âlimlere Allah hayır murad etmiş. Ne diyor sevgili Peygamberimiz sahih haberlerde; Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar fıkıh ilmini Allah kime vermişse Allah onu hayır vermiştir ve hayır dilemiştir. İşte bizim âlimlerimiz böyle kıymetli âlimlerdir çünkü Allah onlara hayır dilemiş fıkıh ilmini nasip eylemiş. Fıkıh ilmi dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Fıkıh ilmine sahip olan Kur’an’ın ilmini, Kuran-ı Kerimin ilmini bilir hadisi şerifleri bilir onların senetlerini tapularını bilir ve icma ümmeti ve kıyası fıkhı bilir kıyası bilir bir de İslam tarihini toplumun örf ve adetlerini de bilir. Zamanı çağını da okumayı da bilir çağını da okuyacaksın yani ilimlerin tamamına sahip olan kişi fakihtir fıkıh ilmine o sahiptir o müçtehittir, Fıkıh ilmine sahip olanlar müçtehittirler. İlim en başta gelen hikmettir Hayri Kesir ’dir hikmet müminin yitiğidir nerede bulursa alır.

 

Dakika 1:25:00

 

Bakın bu da hiç unutulmayacak kıymetli bir veciz ifadedir. Âlimin gördüğü lüzum kadar ilimin ilerlemesine katkıda bulunması da üzerine borçtur çünkü Hz. Ali Radıyallahu Anh’ın dediği gibi ilim harcamayla artar ilmi harcamalı dünyaya tebliğ etmeli. Yine sahih haberlerde muhaddislerimiz bakın ne diyorlar sevgili Peygamberimizden insan öldüğünde ameli kesilir ancak 3 kişinin ki hariç sadakayı cariye ya da onunla faydalanılan ilim veya kendisine dua eden kendisine salih evlat bırakan kimsedir diyor. İşte ilim sadakayı cariyelerin başında gelmektedir. Kıymetliler, yine Hz Ömer’in oğlu (Radıyallahu Anhüm ve erdahüm Ecmain) bir fıkıh meclisi 60 yıl ibadetten hayırlıdır dedi. Yani fıkıh ilmi ile meşgul olan bir ilim meclisi 60 yıl ibadetten hayırlıdır dedi tabii bu ibadet nafile ibadetlerdir. Bugün ilim okumayıp da Sufilik taslayanların durumuna bir bakın hele de fıkıh ilmini okumayanların vay haline. Sağlam eser bırakan İslam âlimlerinden yüce Allah kandım deyince kadar razı olsun onların hepsinden Allah o bütün İslam âlimlerinden biz razı olduk yeter deyince kadar Allah rahmet eylesin mağfiret eylesin mağfiret eylesin merhamet eylesin. Kıymetliler, her âlim kendini aciz kabul eder bu onların büyüklüğündendir insan eksikliğini itiraf ederse o büyük insandır. Size ilimden ancak az bir şey verildi bakın bunu da unutma bütün insanların, cinlerin, âlimlerin, evliyaların başta Peygamberler olmak üzere hepsinin ilmi Allah’ın ilminin yanında elbet azdır. Ama bizim görevimiz yüce İslam’ı bilmektir çünkü Allah bize İslam’ı teklif etmiştir hepimiz mükellefiz kadın, erkek, kız, oğlan akıl baliğ olan herkes mükelleftir yüce İslam’ı Allah kuluna insanoğluna teklif etmiştir. Allah’u Teâlâ’nın o teklifine dikkat et ebedi seni mutlu kılan hayat tarzı İslam’ın kendisidir. Bakın İbrahim Aleyhisselamın bir duasına bakıyoruz ne diyor İbrahim Aleyhisselam; ( رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾), (وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾),( وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾) bu duayı herkes öğrensin ve unutmasın sık, sık namazlarında da okusun bu ayet nerede derseniz ‘’Şuara Suresi 83, 85 ayeti kerimelerdir.’’ Kıymetliler; mesela cihad için davet duyduğu zaman Allah’ın dinini İslam’ın özetini ve Müslümanların namuslarını müdafaa için kükremiş aslan gibi koşarak geldi Müslümanlar 14 asır dünya da. Bugünkü duruma biraz bakın bugünkü durumda istisnalar hariç bizce bir gevşeme görürsünüz. Artık İslam için çalışma Müslümanın ilgi alanın zirvesinde görünmüyor çünkü Müslümanın hedefi ne yapılmış saptırılmış istisnalar hariç her Müslüman için bunu söylemek mümkün değildir. İslam âlemi yaklaşık 50 devlete dağılmış olan milyonlarca Müslümandan çoğu özel işlerine İslam diye bir gayesi kalmayan Müslümanlar var bunları uyarmak irşat etmek gerekiyor. Bunlar gezer bir uyku halindeler gezerken uyuyanlar bunlar ne yaptığını bilmeyenler. Kıymetliler, insan İslam dini bilim dini olduğu için daima bilim kültürü ile şeri kültürün karışması da ya da ithal beşeri kanunlar ve yeni ekonomik teorilerin tatbik edilmesinden olsa gerek ki çağdaş hayat hakkında olumlu bir anlayış ortaya koyması İslam’ı bilmedikçe zordur. Hâlbuki İslam bilinse bütün çağların en modern hayat tarzını sana gösterir çağları kuşatır seni mutlu bir merkeze çeker İslam mutlu merkeze halı bütün insanlığı çünkü bütün insanlığın kurtuluşuna gelmiştir. Hayatın zor yüküne rağmen İslam’ın ve muasır Müslümanın hayatını neleri gerektirdiğini şöyle bir bakalım faydalı ve zararlıyı takdir edip faydalı celb etmeli zararlıyı def etmeyi  bilmelidir. Kıymetli efendiler, şimdi insanlar fikri kanaatlerle silahlanmaya ve delille teyit edilen şeri hükme şimdi iyi ulaşmalıdır çünkü yüce Allah’u Teâlâ Vetekaddes Hazretleri çalışanları Allah muvaffak kılar hayırda çalışanı Allah muvaffakiyetler verir tevfiki hidayet onlar içindir. Yüce Allah’ın yolunda çalışan onun rızasını kazanan kullar zümresine ümmeti Muhammedi ve isteyen herkesi ilhak eylesin.

 

Dakika 1:33:43

 

(Visited 421 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/htdocs\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}